FrågaKÖPRÄTTÖvrigt28/02/2021

Får företag kräva vaccinationsstatus för Covid-19?

iFråga: Skulle ett hypotetiskt företag, en butik eller något dylikt etablissemang kunna neka någon tillträde eller service med hänvisning till vaccinationsstatus för Covid-19? Det vill säga, har företag rätt att kräva uppvisande av giltigt vaccinationsintyg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som huvudregel får privata aktörer helt och hållet själva bestämma vilka de vill ingå kontrakt och köpeavtal med, samt på vilka villkor detta får ske.

Det finns dock undantag. Diskrimineringslagen 2 kap.12 § anger att diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. Det som rent teoretiskt skulle kunna komma ifråga är i så fall indirekt diskriminering på grund av ålder. Om en butik om låt säga ett par månader, när alla över 70 år erbjudits vaccin, skulle säga att de kräver vaccination för tillträde skulle det kunna vara diskriminering eftersom det på ett oproportionerligt sätt slår mot folk som är under 70 år och därför inte har erbjudits vaccin.

Förbudet har dock ett undantag: 2 kap. 12 § b anger att förbudet inte hindrar särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Svaret om det faktiskt skulle utgöra sådan indirekt diskriminering beror med andra ord sannolikt på butikens eller affärsverksamhetens art. Finns det godtagbara skäl - såsom att det riskerar att förekomma omfattande smittspridning utan vaccinationskrav - skulle det sannolikt inte vara diskriminering. Skulle det vara fråga om ett web-baserat företag som sköter kundkontakt utan fysiska möten vore det betydligt svårare att argumentera för att ett vaccinationskrav inte skulle konstituera diskriminering. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo