Får ett företag gräva på min tomt utan mitt samtycke?

2020-08-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
ett företag håller på att gräva in fiber, jag tackade nej till det med några grannar tackade ja. Igår såg jag att de har grävt på min tomt. Är det okej att de gräver på min tomt? Jag har inte gett några tillåtelser. Jag bor i ett glesbyggd område i skogen men de behöver inte gräva på min mark för att nå grannarna.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte tillåtet att gräva på annans mark utan tillstånd från fastighetsägaren eller utan något annat avtal som godkänner detta. För att företaget ska ha tillåtelse att gräva på din mark, mot din vilja, måste de ansöka om ett tvångsbeslut från en myndighet, till exempel beslut från Lantmäteriet om ledningsrätt för att få lägga fiberkabel.

Den som har förstört eller skadat annans egendomen (till exempel genom att gräva på annans mark utan tillstånd) kan göra sig skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken).

Företaget kan också bli skadeståndsskyldiga för att ha orsakat sakskada, det vill säga fysisk skada på den fasta egendomen (2 kap. 1 § skadeståndslagen). För att skadestånd ska bli aktuellt måste skadan ha uppkommit genom en aktiv handling. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan skadan och handlingen. Skadan ska vara en rimlig följd av handlingen. Att det uppstår skada på den fasta egendomen är en rimlig följd av att grävning sker på marken.

Den som har orsakat sakskada måste också ha gjort detta uppsåtligen (haft syfte att uppnå skadan) eller av vårdslöshet. Det som talar för att företaget har varit vårdslöst är att de borde ha insett skaderisken med att gräva på någon annans mark. Du skriver också att grannens tomt var åtkomlig utan att grävning behövde ske på din mark, vilket antyder att företaget hade möjlighet att förebygga skadan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (17)
2021-12-26 Vad är det för uppsägningstid som gäller om hyresvärden bara hyr ut ett hus?
2021-12-01 Behöver man stå ut med stökiga grannar?
2021-10-30 Hur sker en tvångsförsäljning?
2021-05-07 Är en rullande arbetsbod att ses som lös egendom?

Alla besvarade frågor (98505)