Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?

2020-05-07 i Övrigt
FRÅGA
I vilken lagparagraf regleras att man inte får ge utdelning till aktieägarna om företaget tar emot bidrag från skattebetalarna under Coronakrisen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Staten har med anledning av coronapandemin kommit ut med flera olika stödpaket för företag. Jag vet inte riktigt vilken det är du undrar över, men jag tänker att det du menar är den ekonomiska ersättning företag kan få om de korttidspermitterar sin personal. Reglerna om korttidspermittering finns i lag om stöd vid korttidsarbete.

Företaget måste ha tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter

Det står inte rakt ut i lagen att företag inte får göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering. Det finns däremot en bestämmelse i 5 a § andra stycket lagen om stöd vid korttidsarbete att företaget måste ha tillfälliga och ekonomiska svårigheter för att få stöd. En tolkning av den bestämmelsen kan innebära att det är olämpligt för ett företag att göra utdelningar om det har beviljats ersättning. Om företaget har möjlighet att göra utdelningar kan det ju ifrågasättas om företaget verkligen har sådana ekonomiska svårigheter att det är i behov av stöd.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97480)