Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?

2020-05-07 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
I vilken lagparagraf regleras att man inte får ge utdelning till aktieägarna om företaget tar emot bidrag från skattebetalarna under Coronakrisen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Staten har med anledning av coronapandemin kommit ut med flera olika stödpaket för företag. Jag vet inte riktigt vilken det är du undrar över, men jag tänker att det du menar är den ekonomiska ersättning företag kan få om de korttidspermitterar sin personal. Reglerna om korttidspermittering finns i lag om stöd vid korttidsarbete.

Företaget måste ha tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter

Det står inte rakt ut i lagen att företag inte får göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering. Det finns däremot en bestämmelse i 5 a § andra stycket lagen om stöd vid korttidsarbete att företaget måste ha tillfälliga och ekonomiska svårigheter för att få stöd. En tolkning av den bestämmelsen kan innebära att det är olämpligt för ett företag att göra utdelningar om det har beviljats ersättning. Om företaget har möjlighet att göra utdelningar kan det ju ifrågasättas om företaget verkligen har sådana ekonomiska svårigheter att det är i behov av stöd.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (70)
2020-09-19 Är bank en näringsidkare?
2020-07-28 Vad kan göras om delägare i en samfällighet inte är samarbetsvillig?
2020-05-07 Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?
2020-04-30 I vilken paragraf står residualrätt?

Alla besvarade frågor (84313)