FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/07/2022

Får ett barn provskjuta en pistol på skjutbana under översikt av licensinnehavaren?

Hej! Hur ser lagen ut kring vapen och att låta någon annan prova vapnet? Får ett barn provskjuta en pistol på skjutbana under översikt av licensinnehavaren?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kopplade till vapen och utlåning av vapen finns i Vapenlagen. Huvudregeln är att vapen får lånas ut under kortare perioder för provskjutning om det sker under långivarens uppsikt (3 kap. 1a § 2 stycket 2 punkten Vapenlagen). Utöver detta så finns det även mer specifika regler för enhandsvapen, dvs pistoler. Enhandsvapen får endast lånas ut under uppsikt av långivaren eller under uppsikt av sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om inte låntagaren själv har rätt att inneha ett sådant vapen (3 kap. 4 § Vapenlagen). Det finns även specifika regler för utlåning av vapen till barn under arton år. För att ett barn under arton år ska få låna ett vapen så krävs det att barnet fyllt femton och att det sker under långivarens uppsikt, det får heller inte röra sig om utlåning av ett enhandsvapen eller automatvapen (3 kap. 3 § b) Vapenlagen). Utöver ovan så finns det slutligen en regel om att vapen aldrig får lånas ut till någon som kan antas komma att missbruka vapnet (3 kap. 2 § Vapenlagen)

Sammanfattningsvis så får inte utlåning av pistoler ske till barn under arton år, även om det sker under uppsikt av långivaren. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar, 

William TinnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”