Får en upphovsman döpa om sina verk som ingår i dennes arbetsgivares marknadsföring?

FRÅGA
Hej! En av våra tidigare anställda hade under sin anställning som del i sitt uppdrag att dokumentera de dagliga arbetsmomenten via foto och filmer, vid sin uppsägning kom vi överens om att vi båda kunde använda materialet på hemsida och Facebook konton. Han har nu startat ett eget företag och då döpt om filerna med sitt företagsnamn så att detta dyker upp på det länkade materialet på vår hemsida. Vi förstår att han har rätt att döpa filerna till vad han vill eftersom han har upphovsrätten, men vår fråga är om detta är olagligt då han inte har frågat om lov att få marknadsföra sitt företag på vår hemsida? Finns det grund att gå vidare med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör både marknadsföringsrätt och rättighetsfördelning av immaterialrätter i anställningsförhållanden. Jag delar därför upp frågan efter dessa områden.

Rättighetsfördelning av immaterialrätter i anställningsförhållanden

Utgångspunkten för innehav i immaterialrättsligt sammanhang är att upphovsmannen (skaparen) får ensamrätten, vilken består av dels den ekonomiska rätten, dels den ideella, se 1 kap. 1 § 1 st. 5 p Lag om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk, (URL) som är relevant i din situation. Det är vidare möjligt att avtala om överlåtelse av rättigheten till arbetsgivaren, exempelvis i anställnings- eller kollektivavtal. Arbetsgivaren kan i sådant fall få rätt att, inom sitt verksamhetsområde, utnyttja ett verk som tillkommit som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. Detta är dock inte lagstadgat för närvarande.

Överlåtelse rättigheten

I fråga om överlåtelse av upphovsrätten gäller att den ekonomiska delen obehindrat kan överlåtas. Den ideella delen kvarstannar i princip alltid hos upphovsmannen och kan endast efterges "såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket",1 kap. 3 § 3 st. (URL). Den s.k. namngivelserätten, är en del av den ideella rätten och anges i 1 kap. 3 § 1 st (URL). När ett verk görs tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannen (om han eller hon vill det) anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Vad som anses vara god sed kan variera beroende på område men i allmänhet tror jag att det får vara brukligt att författaren till en text, eller delar av en text, anges i sammanhanget. Slutsatsen bör därför vara att arbetstagaren i det här fallet har rätt att bli namngiven i egenskap av upphovsman. Detta omfattar dock endast upphovsmannens namn.

Det framgår inte av din fråga om vad ni har avtalat om avseende rätt till användning av bilderna, i detalj. Du som arbetsgivare måste alltså se tillbaka på vad ni har avtalat om avseende fördelning av den ekonomiska rätten för att komma fram vilken part denna rätten har tillfallit och i vilken omfattning. Den tidigare anställda har som nämnt alltid rätt att i enlighet med god sed bli namngiven i samband med presentationen av bilderna. Upphovsmannens har dock inte rätt att få bilderna namngivna efter dennes nuvarande företagsnamn. Personen har inte heller rätt att döpa om filerna till annat företagsnamn på er hemsida endast för att personen är upphovsman.

Otillbörlig marknadsföring

Oavsett det ovan diskuterade, kan de omdöpta filerna skapa förvirring hos konsumenterna eftersom de presenterar ett annat företagsnamn/varumärke i samband med marknadsföring av era produkter. Sådan marknadsföring kan ses som vilseledande och därmed otillbörlig, om den kan påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, se 5 §, 6 § och 8 § Marknadsföringslagen. Se vidare om förbud mot vilseledande marknadsföring, 10 § Marknadsföringslagen. Bestämmelsens andra stycke första punkten och tredje stycke är särkilt relevant för er situation. Er marknadsföring: bilderna som är kopplade till annat företagsnamn som är synligt, kan alltså ses som otillbörlig.

Jag föreslår att du ska kontakt med en jurist. Om du vill boka tid med en av våra jurister, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (120)
2020-05-07 När får det ske en avbildning som används i reklam?
2020-04-28 Är det lagligt för butiker att annonsera om rea när det finns ett väldigt litet antal produkter?
2020-01-03 Bild på mig i reklam utan mitt samtycke
2019-12-09 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam

Alla besvarade frågor (81854)