Får en testators morbröder vara testamentsvittnen?

2021-06-27 i Testamente
FRÅGA
Hej,Om jag testamenterar mina tillgångar till min bror, får våra morbröder vara vittnen? Skulle testamentet vara giltigt i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamente och testamentsvittnen hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda. Först måste testamentet vara skriftligt, därutöver måste det vara undertecknat av både testatorn (d.v.s. den som skriver testamentet) och två vittnen som ska vara närvarande samtidigt (10 kap. 1 § ÄB).

Vem får vara vittne?

Ett vittne får inte vara under 15 år, inte heller får den som lider av en "psykisk störning" och därmed saknar förståelse om betydelsen av vittnesbekräftelsen vara testamentsvittne. Vidare får man inte vara ett testamentsvittne om man är make, sambo, syskon eller annan person som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller arvtagaren. Slutligen får man inte agera vittne om man själv är arvtagare (10 kap. 4 § ÄB).

I ditt tillfälle är du testatorn och din bror är arvtagare. Detta innebär att ingen som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap till er får agera testamentsvittne. Rätt upp- eller nedstigande släktskap innebär föräldrar eller barn till er. Eftersom att era morbröder inte omfattas av vare sig upp- eller nedstigande släktskap, så innebär detta att de kan vara testamentsvittnen.

Det allra säkraste är dock alltid att välja några testamentsvittnen som är helt utomstående från "familjen", exempelvis vänner eller till och med grannar – men det bör som sagt inte vara några problem att ha era morbröder som testamentsvittnen.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96515)