Får en telefon tas i beslag?

Om man blivit åtalad för narkotikabrott, är man berättigad att ge ut sin telefon i tingsrätten

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! 

Som utgångspunkt för svaret kommer det redogöras för under vilka förutsättningar föremål kan tas i beslag och senare komma att användas som bevismedel i rätten, då det inte framgår helt i din fråga vad som avses. 

Rättslig reglering 

Rättegångsbalken (RB) är den lag som reglerar tvångsåtgärder under förundersökningen - i detta fall beslag.

När får ett föremål tas i beslag? 

Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott (bevis), eller vara avhänt från brott (stöldgods) eller förverkat på grund av brott (t.ex. brottsverktyg), får tas i beslag enligt 27 kap. 1 § RB. Föremålet som tas i beslag kan komma att få betydelse under såväl förundersökningen som under rättegången. Det spelar ingen roll vem som äger föremålet eller vem som har det i sin besittning. 

Det finns dock en begränsning när det kommer till beslagtagande av föremål. Enligt 27 kap. 1 § 3 st. RB får tvångsmedlet endast vidtas om det är proportionerligt, vilket innebär att skälen för åtgärden måste uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för annat motstående intresse.

Sammanfattningsvis kan sägas att en telefon får tas i beslag för att kunna användas som bevismedel i tingsrätten under rättegången. Förutsättningarna måste dock vara uppfyllda - det ska ha betydelse för utredningen av brottet och att det anses vara proportionerligt att beslagta telefonen. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo