Får en privatperson sälja en skadeståndsfordran?

2019-12-07 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Jag har ett skadestånd fastställt i tidigare dom som tilldelats mig som nu ligger hos kronofogden men de har ej kunnat utmäta några tillgångar från dessa personer som är solidariskt ansvariga för detta. Går det som privat person sälja denna fodran eller gå vidare på något annat sätt att kunna tillbaka detta skadestånd?Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att skadeståndet inte rör kränkningsersättning eller ersättning för personskada efter brott.

Även en privatperson kan sälja en fordran

Du undrar om det är möjligt för dig att sälja en fordran på skadestånd du har, som Kronofogdemyndigheten inte lyckats driva in.

Huvudregeln i svensk rätt, är att fordringar och andra betalningskrav är fritt överlåtbara, och detta gäller även privatpersoner. Det är med andra ord fullt möjligt rent juridiskt för dig att sälja din skadeståndsfordran till någon annan, och på så vis få in en del av pengarna, och det krävs inte att personen kravet riktar sig mot är solvent. Samtidigt är det värt att nämna att det nog kommer vara svårt att hitta en köpare, med tanke på att den fordran riktar sig mot verkar ha mycket dålig ekonomi.

Förutom att sälja skulden är det möjligt att begära gäldenären i konkurs, men detta är spekulativt

Förutom att sälja skulden, kan du också beroende på omständigheterna fundera på att begära gäldenärerna i konkurs.

Att begära någon i konkurs ökar naturligtvis inte i sig deras tillgångar - men däremot så innebär det att det kan bli aktuellt med återvinning. Det innebär att om gäldenärerna innan dess att fogden försökte driva in skulden exempelvis skänkte bort stora mängder egendom, kan det efter ett konkursbeslut vara möjligt att återvinna dessa till konkursboet, sälja av dem, och på så vis få in pengar till borgenärerna (t.ex dig).

Detta är dock mycket spekulativt och medför ytterligare kostnader för dig. Om du inte har klara och otvetydiga indikationer på att gäldenärerna verkligen agerat uppenbart otillbörligt mot dig (genom att skänka bort stora mängder egendom, betala alla andra skulder före den till dig, eller något dylikt) rekommenderar jag därför att du avstår från att begära gäldenärerna i konkurs.

Utöver de två förslagen ovan, kan jag inte komma på något sätt för dig att få in pengarna gäldenärerna är skyldig dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar eller om jag missförstått dig är du välkommen att återkomma med fler frågor, likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (697)
2020-07-14 När förlorar jag rätten att återkräva en skuld?
2020-07-13 Måste man betala tillbaka lön som betalats ut felaktigen?
2020-07-12 Hur bör ett enkelt skuldebrev behandlas vid betald fordran?
2020-07-11 Misstagsbetalning - condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81881)