Får en polisman slå någon i ansiktet?

2016-07-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Får en polis lov att slå en minderårig 17 år i ansiktet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med in fråga!

Enligt 10§ Polislagen får en polisman använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd om det inte finns några andra tillräckliga åtgärder och våldet med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. I paragrafen står det i vilka fall en polisman får använda våld, ett exempel är då han möts med våld eller hot om våld. Då jag inte har all information går det inte att svara på om polismannens agerande var försvarligt men troligtvis inte. En polisman har även, precis som vem som helst, rätt att bruka nödvärnsvåld i en nödvärnssituation enligt 24 kap Brottsbalken.

Hoppas svaret var till hjälp, annars är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?