Får en polis uttala sig klandervärt?

2017-05-17 i Polis
FRÅGA
Min fråga handlar om förutsättningar för att poliser skall kunna fällas för brott med avseende på verbala uttalande i sitt yrkesutövande (jag har svårt att hitta något om detta i polislagen). Min fråga är alltså vad som kan bli följden ifall en polis uttalar sig klandervärt mot någon?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna i bland annat regeringsformen och brottsbalken gäller även för poliser. Förutsättningarna för att en polis ska kunna fällas för brott enligt exempelvis brottsbalken är att polisen utför en gärning som uppfyller kraven för ett brott som anges i brottsbalken.

Poliser är enligt regeringsformen 1 kapitlet 2 § femte stycket och 9 § skyldiga att iaktta saklighet och opartiskhet. De är alltså skyldiga i sin yrkesutövning att vara professionella, opartiska och behandla alla människor lika inför lagen.

Att en polis uttalar sig verbalt eller klandervärt kan innebära att polisen exempelvis:
- Hotar någon på ett sätt så att hotet skulle kunna falla under brottet olaga hot. (Brottsbalken 4 kapitlet 5 §).
- Uttalar något rasistiskt eller kränkande så att uttalandet skulle kunna falla under brottet hets mot folkgrupp. (Brottsbalken 16 kapitlet 8 §).
- Visar upp ett hänsynslöst beteende och detta kan beaktas som ofredande. (Brottsbalken 4 kapitlet 7 §).
- Utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt så att uttalandet kan betraktas som förtal eller förolämpning. (Brottsbalken 5 kapitlet 1 §).

Ifall polisen utför en gärning som uppfyller kraven för ett brott som anges i brottsbalken så är tanken att polisen, precis som alla andra, ska dömas för brottet. Polisen kan troligen även förlora sitt jobb ifall han eller hon döms för ett brott enligt brottsbalken eller inte förhåller sig till regeringsformen. Polisen ska alltså utsätts för likadana följder som en enskild medborgare hade utsatts för ifall han eller hon begått brottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (353)
2021-07-26 Vilka tidsfrister har du att förhålla dig till vid inbetalning av ordningsbot?
2021-07-23 Kan man ta tillbaka polisanmälan?
2021-07-20 Får polisen hindra filmning?
2021-07-19 Gäller den nya lagen mot hög musik även grannar som spelar hög musik i sitt villaområde?

Alla besvarade frågor (94218)