Får en polis söka upp personer i belastningsregistret utan att det har koppling till något ärende?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA
Hej det är så här att min chefs tjej är polis och då jag skaffat kille för ett tag sen så hon kollat upp honom åt chefen. så min chef tycker att eftersom han har domar på sig för 4 år sen så ser de inte bra ut att jag är med han. Hon kollade enbart upp honom just för han ser ut på ett "kriminellt" sett och är de verkligen okey och göra så ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer först gå igenom vad en polis får och inte får göra, därefter kommer jag att gå igenom det brott som polisen i ditt fall kan ha gjort sig skyldig till. Regler om brott finns i brottsbalken (BrB).

Vad en polis får och inte får göra

Poliser får givetvis använda belastningsregistret i sitt arbete för att ta reda på en persons brottsliga bakgrund. Sökningar som är nödvändiga för att genomföra en arbetsuppgift är därför tillåtna. Det betyder dock att en polis som är i tjänst inte får söka upp en person i belastningsregistret utan att det har koppling med ett pågående ärende.

Polisen får alltså inte söka på din killes namn "bara" för att kolla upp honom. Det spelar ingen roll om polisen är ledig eller i tjänst.

Brottsligt?

Att polisen ger sig själv tillgång till en uppgift i belastningsregistret utan att det har samband med något ärende är en typisk situation som utgör dataintrång (4 kap. 9c § BrB). Dataintrång är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

För att ansvar för brottet ska bli aktuellt krävs att polisen hade uppsåt till dataintrånget. Med det menas att hon gjorde ett medvetet val att söka i registret (1 kap. 2 § BrB).

Sammanfattning

En polis får endast söka i belastningsregistret om det behövs för att genomföra en arbetsuppgift. När polisen i ditt fall söker på din killes namn i belastningsregistret kan hon ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång. Det var alltså inte okej att göra som hon gjorde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86931)