Får en polis berätta att någon är dömd?

2019-06-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, en polis som såg min kollega i tjänst (statligt myndighet) har skvallrat för chefen att personen i frågan varit dömd. Denna polisen har själv varit inblandade i utredningen och spaningen. Nu riskerar kollegan uppsägning som är anställd under prövotiden. Får polisen gör så? Bryter de inte mot någon sekretess.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att någon är dömd och den aktuella domen är en offentlig handling. Att handlingen är offentlig innebär att det inte är sekretessbelagt och således kan en polis berätta om att någon är dömd. Däremot kan det eventuellt argumenteras för att polismannen gjort sig skyldig till förtal.

För att brottet förtal ska aktualiseras krävs att någon utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Om personen som lämnade uppgiften var skyldig att uttala sig (t.ex. i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas till ansvar (5 kap. 1 § Brottsbalken).

För förtal räcker det att uppgifterna kommer till tredje mans kännedom, det vill säga till någon annan än din vän. Det ska röra sig om en uppgift av något som är bestämt, något det går att pröva sanningshalten av. Uppgiften ska dessutom vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning och den ska åtminstone vara ägnad för att personen utsätts för andras missaktning. Huruvida förtal föreligger i det fall du beskriver går tyvärr inte att avgöra utan närmre information, däremot är det inte sekretessbelagt att någon är dömd.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2352)
2020-05-26 Kan ett utländskt företag begå brott i Sverige?
2020-05-25 När gallras uppgift i belastningsregistret?
2020-05-19 Gallring av uppgifter i belastningsregistret
2020-05-18 Hur ska en förundersökning bedrivas när den misstänkte är under 15?

Alla besvarade frågor (80291)