FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/04/2022

Får en person under 18 år hantera försäljning av tobak utan närvaro av en handledare?

Får en ungdom (16 åring som fyller 17 i år) arbeta i butik och hantera försäljning av tobak och eventuellt andra åldersreglerade varor? Kan man även göra detta utan närvaro av handledare eller andra kollegor?

Lawline svarar

  

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 5 kap. 2 § Arbetsmiljölagen stadgas det att en minderårig (dvs under 18 år) får ha ett ofarligt arbete från och med det år hen fyller 16 år. Försäljning i form av klassarbete är ett exempel på sådant ofarligt arbete. Detta innebär att en person som är 16 eller 17 år får hantera kassan på egen hand utan någon form av en handledare. 

När det kommer till försäljning av exempelvis tobak, så saknas det åldersreglering i svensk lagstiftning. Det har tidigare diskuterats om att eventuellt införa en sådan reglering i Tobakslagen (där åldersgränsen för handel med tobak regleras), men har hitintills ej införts. Detta innebär att en person som får hantera en kassa även får sälja tobaksvaror som en del av denna hantering. 

Trots att det ej finns något uttryckligt förbud enligt Tobakslagen, så har arbetsgivaren ett ansvar att ge sin personal den information och det stöd som behövs för att den ska kunna följa lagen och dess föreskrifter (12 d § Tobakslagen). Därigenom kan man argumentera för om det är lämpligt att någon som är under 18 år ska stå själv i kassan och sälja tobak. Men med detta sagt finns det inget uttryckligt förbud mot det och med bakgrund av att det har varit uppe som lagförslag men inte införts, så visar det på att man inte vill ha ett sådant förbud. 

Sammanfattning
Ja, en person som är över 16 år och därmed får hantera en kassa får även sälja tobak och liknande produkter. Detta utan någon handledare eller liknande. Dock är det många arbetsgivare som har egna interna regler vilket gör att det kanske finns ett krav på handledare.

Med vänliga hälsningar 

Beatrice KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”