Får en person som är gift adoptera ett barn utan den andre maken?

2016-08-20 i Adoption
FRÅGA
Hej! Om en kvinna som är gift vill adoptera mig som 18-åring. Måste hennes make då också adoptera mig? Eller kan bara hon adoptera mig ändå.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om adoption finns i Föräldrabalken, den hittar du här.

Enligt Föräldrabalkens 4 kap. 3§ får makar inte adoptera annat än gemensamt. Det innebär att en man eller kvinna som är gift endast får adoptera ett barn om även den andre maken adopterar barnet.

Enligt samma paragraf tillåter man dock att den ena maken ensam adopterar barnet om den andre maken befinner sig på okänd ort eller lider av en allvarlig psykisk störning. En make får även ensam adoptera den andre makens barn, adoptivbarn eller eget barn.

Svaret på din fråga är alltså att eftersom kvinnan som vill adoptera dig är gift måste som utgångspunkt även hennes make adoptera dig för att adoptionen ska gå igenom. Såvida inte hennes make befinner sig på okänd ort eller skulle lida av en allvarlig psykisk störning, då skulle kvinnan kunna adoptera dig ensam.

Jag vill även påpeka att eftersom du är 18 år, och alltså över 12 år, kan ingen adoptera dig utan att du själv samtycker till det. Det framgår av Föräldrabalkens 4 kap. 5§ 1 stycket.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Om du har fler frågor kring adoption är du välkommen att vända dig till Lawline igen. Om du vill läsa mer om adoption och vilka regler som gäller kan du gå in på hemsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), den hittar du här.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (569)
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption
2020-12-28 Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?
2020-12-26 Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (88076)