Får en person byta till mitt efternamn?

2020-08-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
En invandrare, som nu är svensk medborgare, vill ta mitt efternamn. Namnet jag fick när jag gifte mig. Den mannen är död sedan många år och vi har inga barn. Är detta möjligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller byte av namn och det är Lag (2016:1013) om personnamn (personnamnslagen) som är tillämplig.

Jag uppfattar din fråga som att du och personen i fråga INTE är gifta, utan att detta är en person som har någon annan anknytning till dig och vill byta sitt efternamn till ditt. Detta är av betydelse eftersom det är lättare att byta efternamn till en maka/makes efternamn, enligt 12 § i personnamnslagen är detta tillåtet och det går att göra en sådan ansökan på Skatteverkets hemsida. Lär gärna mer här.

Vad gäller din situation är det 13 § personnamnslagen som gäller, där stadgas det att en person får lov att byta efternamn till ett nybildat namn eller till ett befintligt efternamn OM förutsättningarna i 14-19 §§ i samma lag är uppfyllda.

Förutsättningarna är följande:

Efternamnet får inte

användas som förnamnbestå av mer än ett ordväcka anstötntas leda till obehag för den som ska bära namneteller av någon annan anledning vara olämpligt som efternamn (14 § personnamnslagen)

Efternamnet får inte kunna förväxlas med:

ett efternamn som någon annan lagligen bärett historiskt känt efternamn som har burits av en utdöd släktett allmänt känt utländskt efternamnnågon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namnen beteckning för en stiftelseen ideell förening eller en liknande sammanslutningnågon annans i Sverige skyddade näringskännetecken eller varukännetecken, eller något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket (15 § personnamnslagen)

Personen får alltid lov att byta till ett efternamn som bärs av minst 2 000 personer i Sverige (16 § personnamnslagen), en lista på vilka de mest kända namnen i landet är finns på Skatteverkets hemsida.

Jag utgår från att förutsättningarna i 17-19 §§ personnamnslagen inte är aktuella i ditt fall.

Sammanfattning

Personen i fråga får lov att byta efternamn, detta kan göras via Skatteverket. Huruvida namnbytet godkänns har att göra med om förutsättningarna som jag listade ovan är uppfyllda eller inte. Det hela underlättas om ditt efternamn är ett av de vanligaste efternamnen i Sverige, då ska det inte vara några problem alls.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!

Vänligen,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?

Alla besvarade frågor (88338)