Får en myndighet gå in på min tomt och fotografera föremål utan min tillåtelse?

FRÅGA
Hej! Får tillexmepel en myndighet gå in på min tomt och fotografera föremål utan min tillåtelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När det gäller fotografering på offentlig plats är huvudregeln att du får lov att fotografera vem du vill utan samtycke enligt yttrandefrihetslagen. Allmänna platser är tex. gator, vägar, parker, torg, cykelvägar osv. En person eller myndighet får fotografera i princip vad som helst och vem som helt utan krav på tillstånd eller samtycke. Detta innebär att man får fotografera in på ett privat område utan att det är olagligt.

Som huvudregel så får man enkelt uttryckt fotografera överallt på allmän plats men det finns undantag som benämns bland annat i brottsbalken (BrB). Den aktuella lagen i frågan blir därmed Brottsbalken.

Ofredande & Kränkande fotografering

För att det ska vara olagligt att fotografera in på någons tomt måste det falla under ofredande (BrB 4 kap 7 §) eller kränkande fotografering (BrB 4 kap 6a §). För att dessa ska vara relevanta krävs det antingen att du anser att fotograferingen är kränkande/störande/hänsynslös (ofredande) eller att fotograferingen är på en person (kränkande fotografering).

Hemfridsbrott

Om myndigheten vid fotograferandet har varit inne på din tomt kan dem ha begått hemfridsbrott (4:6 BrB). Detta om myndigheten olovligen trängt sig in och stannat kvar en tid på din tomt. Den omständigheten att det är frågan om en myndighet som träder in i annans tomt har ingen betydelse. De kan också begå hemfridsbrott. Det måste finnas samtycke eller en befogad anledning för att det inte ska vara ett hemfridsbrott.

Om myndigheten däremot stått utanför din tomt vid fotograferandet kan det följaktligen inte utgöra hemfridsbrott.

Sammanfattningsvis finns det egentligen ingen bestämmelse i BrB som hindrar en person eller myndighet från att enbart fotografera på allmän plats (vilket din tomt anses vara) - men sättet man gör det på kan vara brottsligt. Utan mer information om den specifika situationen är det dock svårt att göra en fullständig bedömning. Du har möjlighet att göra en polisanmälan om du anser att det kan vara fråga om ett brott.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Allt gott,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?