Får en mäklare beträda mark eller brygga för fotografering?

FRÅGA
Vår granne ska sälja sitt hus, och nu går mäklaren på vår mark och brygga för att fotografera. Får hon det, eller kan vi förbjuda det?
SVAR

Hej!

Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så vill du veta om personer får befinna sig på din mark och om du kan förbjuda att någon träder in på din mark. Frågan kommer besvaras enligt brottsbalkens, miljöbalkens och regeringsformens bestämmelser.

Kan du förbjuda någon att vistas på din mark?

Din bostad är skyddad av något som kallas hemfrid. Det innebär att ingen får utan ditt samtycke ta sig in eller stanna kvar hos dig. De områden som skyddas är rum, hus, gård eller fartyg.

Tillhör marken som mäklaren går på din trädgård så är denna platsen skyddad. Skulle mäklaren efter tillsägelse stanna kvar i din trädgård så skulle detta kunna utgöra ett hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB).

Du kan förbjuda någon att träda in på din mark genom en förbudsskylt eftersom en skylt också talar för att du inte samtycker till att någon kvarstannar i din trädgård.

Den omständigheten att det är frågan om en mäklare som träder in i annans trädgård har ingen betydelse. En polis, väktare eller hyresvärd kan också begå hemfridsbrott. Det måste finnas samtycke eller en befogad anledning för att det inte ska vara ett hemfridsbrott.

Kan du förbjuda någon att vistas på din brygga?

Din hemfridszon är begränsad till rum, hus, gård eller fartyg och det som faller utanför omfattas inte av hemfrid. När det gäller bryggor och stränder så omfattas de oftast av allemansrätten (2 kap. 15 § fjärde stycket RF). Mäklaren i detta fall ska visa hänsyn och varsamhet när han befinner sig på området (7 kap. 1 § MB).

Slutord

Sammanfattningsvis så skulle jag råda dig att sätta upp en skylt där det står till exempel tillträde förbjudet. Din bostad och trädgård är skyddad och du kan förbjuda mäklaren att gå omkring i din trädgård. Däremot så kan något förbud för tillträde vid strand eller brygga inte upprättas då området omfattas av allemansrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga och du får gärna höra av dig igen om du undrar över något mer.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll