Får en lokal användas för annat ändamål än det avsedda?

2020-11-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Får en hyresvärd begränsa vilken bransch jag som butiksägare väljer att göra om min butik till? Om jag skulle välja att göra om min klädbutik till en salong, får de begränsa mig eller säga att den branschen inte är okej för mig att byta till eller göra om till salong? Vilka lagar kan stödja mig eller reglerar detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. I ditt fall rör det sig om lokalhyra. Vanligtvis står det i hyresavtalet vilket ändamål lokalen är avsedd att användas för. Detta gör att hyresgästen är begränsad till den typ av verksamhet som parterna kommit överens om i avtalet.

Kan en lokal användas för annat ändamål än det avsedda?

Lokalen kan inte användas för annat ändamål än det avsedda om inte lokalhyresgästen får tillstånd till det. Tillstånd lämnas om hyresgästen innehaft lokalen i mer än två år. Dessutom ska hyresgästen ha beaktansvärda skäl för ändrad användning och hyresvärden ska inte ha befogad anledning att motsätta sig den (12 kap. 23 § stycke 2).

Detta innebär att det finns en möjlighet för dig att ändra bransch men då måste du ha samtycke till det från hyresvärden. Skulle hyresvärden vägra kan du istället begära tillstånd från hyresnämnden. Som ovan nämnt ska du ha beaktansvärda skäl för ändringen. Med det avses att du kan förbättra lönsamheten genom att ändra användningen av lokalen. Trots det nyss nämnda kan dock hyresvärden motsätta sig en ändring, om hen har befogad anledning för det. Exempel på sådant som kan utgöra befogad anledning är krav på större prestation, störningar, högre kostnader och inverkan på andra hyresgästers verksamhet. Det kan t.ex. vara så att någon annan hyresgäst bedriver samma typ av verksamhet som du vill övergå till. Detta kan skapa konkurrens vilket kan drabba hyresgästen och i sin tur hyresvärden negativt. Hyresnämnden får göra en avvägning mellan båda intressena i det enskilda fallet.

Viktigt att komma ihåg är att du absolut inte bör använda lokalen för annat ändamål utan samtycke eller tillstånd eftersom det kan leda till förverkande (12 kap. 42 § stycke 1 punkt 7).

Sammanfattning

Skulle du inte få hyresvärdens samtycke att ändra bransch kan du vända dig till hyresnämnden. Om du har innehaft lokalen i mer än två år och har beaktansvärda skäl, samtidigt som det inte föreligger en befogad anledning för hyresvärden att motsätta sig ändring, bör hyresnämnden kunna ge tillstånd för en ändring av verksamhet.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1955)
2021-05-09 Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?
2021-05-09 Byte av hyresrätt
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?

Alla besvarade frågor (92105)