Får en lärare spela in ett möte med rektorn?

FRÅGA
Hej, Får jag som lärare spela in ett möte med min rektor?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om inspelning av ljud där Brottsbalken är tillämplig.

Enligt 4 kap 9 a § brottsbalken (BrB) är det olagligt att olovligen, d.v.s. utan lov, spela in ljud från samtal där man själv inte deltar. I ett sådant fall gör man sig skyldig till brottet ''olovlig avlyssning''. Med andra ord är det fullt lagligt att spela in ett samtal om samtycke föreligger från den/dem som blir inspelade eller om man själv deltar i inspelningen.

Det saknar betydelse avseende vad samtalet handlar om eller om medverkande i inspelningen har vetskap om att de blir inspelade, sålänge du själv deltar i inspelningen.

Sammanfattningsvis innebär det att det är helt lagligt att du spelar in ett möte med rektorn, sålänge du själv deltar i muntligt i mötet. Om du inte deltar, behöver du alltså fråga om lov av samtliga du ska spela in för att det ska vara lagligt.

Jag önskar dig en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (945)
2020-05-29 Anmäla brott i efterhand
2020-05-26 Ofredande genom sms med sexuellt innehåll
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook
2020-05-22 Utgör knuffar och slitande i en annan persons klädsel ett brott?

Alla besvarade frågor (80495)