Får en lärare skrika och svära åt en elev?

FRÅGA
Hej, jag är en elev och en dag så hade vi lektion, läraren ville börja sin genomgång och försökte tysta klassen genom att knacka på väggen lugnt så att det knappt hördes , det funkade inte. Från ingen stans så började han skrika allt han hade och svor och tog ut sin ilska bara på en elev. Det kändes som att han ville skälla ut oss för att han gjorde det inte tydligt att klassen skulle vara tyst. Och att tar ut sin ilska på en elev är ganska dumt. Blir inte det ofredande mot eleven? Hade läraren rätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur lärare får bete sig finner i skollagen. Enligt 5 kap. 3 § skollagen har alla elever rätt till en trygg skolmiljö. För att säkerställa detta ska ordningsregler finnas på varje skola (5 kap. 5 § skollagen).

En en lärare får vidta vissa åtgärder om en elev bryter mot ordningsreglerna, exempelvis utvisning från klassrummet eller kvarsittning, men åtgärden i sig ska givetvis inte motverka den trygga studiemiljön. En direkt lagregel som säger att en lärare inte får skrika på elever existerar inte. Dock betyder det samtidigt inte att det är lämpligt att läraren gör det. I ert fall skriver du att läraren skrikit på en elev och dessutom svurit. Det skulle kunna vara fråga om förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Påföljden är böter och om brottet är grovt kan påföljden bli fängelse i högst sex månader. Förolämpningsbrottet berör situationer där man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende direkt mot någon annan. Brottet avser nämligen uttalanden som syftar till att såra den utsattes känslor. (Om ett sådant syfte saknas är det dock inte fråga om förolämpning)

Skolans huvudman, som är ansvarig för skolan, har en skyldighet bl.a. att förebygga att elever utsätts för kränkande behandling (6 kap. 7 § skollagen). Om eleven känner sig illa berörd rekommenderar jag er att prata med er rektor om vad som har hänt och hur ni (samt eleven) upplever situationen. Om inte detta skulle hjälpa kan ni vända er till kommunen eller det företag som driver skolan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96481)