Får en lärare låsa in en elev?

Får en lärare låsa in en elev själv i ett litet rum pga av att denna har uppträtt störande ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sveriges grundlag står det att var och en är skyddad mot frihetsberövanden från den offentliga makten, 2 kapitlet 8 § Regeringsformen. Denna rättighet kan bara inskränkas genom lag, 2 kapitlet 20 § Regeringsformen punkt 3. Det finns ingen lag som ger en lärare rätt att låsa in en elev, och läraren kan bli fälld för olaga frihetsberövande, 4 kapitlet 2 § Brottsbalk, NJA 2009 s.776. En lärare får bara låsa in en elev om eleven har påbörjat ett brottsligt angrepp, och alltså är en fara för andra, eller om eleven är en fara för sig själv, 24 kapitlet 1 § punkt 1 respektive 24 kapitlet 4 § Brottsbalken.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, om eleven har påbörjat ett brottsligt angrepp, och alltså är en fara för andra, eller om eleven är en fara för sig själv får en lärare låsa in eleven. Om så inte är fallet har läraren inte rätt till att låsa in eleven.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo