Får en lärare låsa in en elev?

FRÅGA
Får en lärare låsa in en elev själv i ett litet rum pga av att denna har uppträtt störande ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sveriges grundlag står det att var och en är skyddad mot frihetsberövanden från den offentliga makten, 2 kapitlet 8 § Regeringsformen. Denna rättighet kan bara inskränkas genom lag, 2 kapitlet 20 § Regeringsformen punkt 3. Det finns ingen lag som ger en lärare rätt att låsa in en elev, och läraren kan bli fälld för olaga frihetsberövande, 4 kapitlet 2 § Brottsbalk, NJA 2009 s.776. En lärare får bara låsa in en elev om eleven har påbörjat ett brottsligt angrepp, och alltså är en fara för andra, eller om eleven är en fara för sig själv, 24 kapitlet 1 § punkt 1 respektive 24 kapitlet 4 § Brottsbalken.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, om eleven har påbörjat ett brottsligt angrepp, och alltså är en fara för andra, eller om eleven är en fara för sig själv får en lärare låsa in eleven. Om så inte är fallet har läraren inte rätt till att låsa in eleven.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1025)
2020-09-30 Är det tillåtet att spela in videosamtal i smyg?
2020-09-30 Olaga hot och olaga förföljelse
2020-09-29 Får personal kroppsvisitera mig utan mitt medgivande?
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?

Alla besvarade frågor (84679)