FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning28/08/2015

Får en köpt vara utmätas för säljarens skuld?

Köpte en häst 1 juni i år. Rättare sagt så fick jag den pga att ägaren va skyldig mig pengar ca 30 000. Han försökte sälja hästen men då det inte dök upp några intressenter så sa han att vi skriver ett kvitto och du får ta över hästen i stället. Vet att ägaren va i stor ekonomisk knipa och hade inte råd med dom rörliga och fasta kostnaderna som det kostar varje månad att ha häst.

Då det ej fanns någon plats i mitt stall och jag inte heller hade någon tid att ha en tredje häst så hjälpte han mig att ställa den i ett försäljningsstall . Nu va hon som har försäljnings stallet och tävlade och en av dagarna så kommer kronofogden och tar hästen för utmätning av förra ägaren. Ringer upp kronofogden och det han då säger är att jag skall göra en överklagan av hämtningen av hästen sen får tingsrätten besluta det hela.

Det jag nu undrar är får det gå till så här???

Kollar man inte upp ägarskap innan ???

Hur stor chans har jag att få tillbaks min häst??

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Rent juridiskt så när Kronofogdemyndigheten, KFM, gör en utmätning så enligt Utsökningsbalken (UB) 17 - 19 §§ så antas som huvudregel det som finns i gäldenärens besittning vara hans egendom om inte annat framgår. Gäldenären är den som är skyldig pengar och i besittning är helt enkelt att han har saken hos sig, i sitt hus eller liknande men även saker som han så att säga har bestämmanderätten över. T ex en häst som står inhyrd hos någon annan.

I ditt fall finns ett problem med något som inom juridiken kallar för besittningsövergång. Innan du köpte hästen så var den säljarens och han bestämde vad som skulle göras med den. När ni sen skrev avtalet så ägarskapet på hästen övergick till dig. Det är din häst helt enkelt, och du bestämmer över den. Men för att du som ny ägare ska vara skyddad mot säljarens borgenärer (de som vill ha betalt) krävs att hästen övergått i din besittning. Normalt sker det när man tar hem sin häst, eller när man hämtar den hos säljaren och ställer den i ett inackorderingsstall. När hästen lämnar säljaren helt enkelt. Om man köper en häst som står kvar uppstallad hos säljaren har en besittningsövergång inte skett och då kan man hamna i samma situation vid en utmätning som du beskriver.

I ditt fall hjälpte säljaren dig så att hästen ställdes i försäljningsstallet. Då har hästen inte ansetts ha kommit ur säljarens besittning rent juridiskt, och det är därför den blivit utmätt av KFM.

För att få tillbaka den behöver du som du redan fått information om hävda din rätt till hästen. Då måste du styrka ägarskapet (det kan du göra med hjälp av avtalet) och även besittningsövergången. Kan du det så kommer du att få tillbaka din häst. Om du inte kan det, så kommer du tyvärr inte få det. I ett sådant läge kan du dock med stöd av ert avtal kräva säljaren civilrättsligt på de 30 000 kronorna, även om det utefter vad du berättar kanske är liten möjlighet att säljaren kan betala.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?