Får en kommun ändra ett gynnande startbesked för att en byggnation går emot detaljplanen?

2019-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Hösten 2018 kontaktade jag min kommun och sa att jag skulle byta tak och tänkte då installera ett soltak med svarta takpannor där det finns en solcell integrerade i varje panna. De sa då att det var en anmälningspliktig åtgärd men krävde inte bygglov. Jag gjorde en anmälan och skrev i denna att taket skulle bli svart. Fick startbesked och sedan slutbesked. Nu våren 2019 har en granne lämnat i ett klagomål då det finns en detaljplan som säger att taken ska vara röda på vårt område. Handläggaren på kommunen har kontaktat mig och erkänt att han inte läste hela min ansökan och därför missat att jag bryter mot detaljplanen och borde ha sökt bygglov. Kommunen vill nu att jag ska ansöka om bygglov i efterhand med det tycker jag känns fel.Jag har ju ett startbesked och har följt detta till punkt och pricka och inte försökt vilseleda någon. Om jag förstått förvaltningslagen och PBL rätt så är det bara möjligt att överklaga ett beslut som går emot och det är endast anmälaren som kan göra detta. Även om ett beslut är felaktigt så går det inte att riva då det är ett gynnande beslut till min fördel. Det kommunen kan göra är att starta ett tillsynsärende men om jag följt startbeskedet kan de inget göra. Är det rätt uppfattat eller finns det någon möjlighet att jag tvingas riva taket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ändring av gynnande myndighetsbeslut

Det framgår av Förvaltningslagen 37 § att en myndighet endast får ändra ett gynnande myndighetsbeslut, det vill säga ett beslut till en enskilds fördel, om något av följande tre undantag föreligger. Dessa undantag är 1. Om det finns ett återkallelseförbehåll i antingen beslutet eller någon särskild lag, t.ex. Körkortslagen som säger att ett körkort får återtas, 2. tvingande säkerhetsskäl eller 3. om felaktigheten beror på att den enskilde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Möjligheten att ändra ett gynnande beslut är således mycket smala, detta för att skapa förutsebarhet och trygghet för den enskilde.

När det skett ett misstag från myndighetens sida är det i princip omöjligt att ändra ett gynnande beslut, bortsett från tvingande säkerhetsskäl.

Överklagan av beslut

Vem som kan överklaga ett myndighetsbeslut följer av 42 § Förvaltningslagen. Som du säger är det begränsat till de som "beslutet angår" och beslutet måste vara betungande för den parten. Det är tveksamt enligt min mening om din granne kan anses ha klagorätt i den meningen att beslutet skulle ha gått honom emot.

Vidare vinner ett myndighetsbeslut laga kraft normalt efter 3 veckor då beslutet meddelats och kan därefter inte överklagas.

Ditt fall

Precis som du säger så är det svårt att ändra ett myndighetsbeslut som är gynnande för någon enskild part. Min uppfattning är att risken är liten att du behöver riva taket i framtiden.

Mvh,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1127)
2020-05-31 När ska man avregistrera sig från den svenska folkbokföringen?
2020-05-31 Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?
2020-05-31 Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU
2020-05-31 Är det tillåtet att fota eller filma i en butik?

Alla besvarade frågor (80701)