Får en hyresvärd slänga ut en hyresgästs saker?

2019-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är sedan en dryg vecka tillbaka inneboende hos min syster. Hon erbjöd mig att bo hos henne gratis, d v s jag betalar ingen hyra, under förutsättning att jag försörjer mig själv för övrigt. Allt detta muntligt. Nu har vi blivit osams, inte ovanligt bland syskon, och hon säger att jag ska ut till helgen, d v s om 3 dagar. Hon rotade igenom min väska och tog tillbaka nyckeln utan min vetskap. Jag har också allt mitt bohag uppe i hennes vindsförråd dit denna nyckel går. Min cykel står i husets cykelförråd och även hit går denna nyckel. Hon vill inte ge tillbaka nyckeln till mig. Jag törs inte gå ut ur lägenheten då jag är ganska säker på att hon inte släpper in mig igen. Hon har också sagt att hon slänger ut mina möbler om jag inte flyttar till helgen. Vad ska jag göra för att få nyckeln tillbaka? Har hon rätt att "slänga" ut mig och mina saker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar: en del som rör situationen kring nyckeln, och en del som rör dina möbler. Aktuell lag är främst brottsbalken.

Får hyresvärden ta ens nyckel?

Som jag tolkar din fråga tog din syster nyckeln från din väska, innan det datum som du faktiskt skulle flytta ut. Detta skulle kunna innebära att din syster begått brottet självtäkt, enligt 8 kap. 9 § brottsbalken. Brottet blir aktuellt när någon tar egendom som den visserligen har rätt till, men som inte får tas av den personen direkt. I ditt fall har din syster visserligen rätt att ha sin egen nyckel, men eftersom att det är du som ska ha nyckeln, begick din syster ett brott när hon tog nyckeln direkt. Hon skulle exempelvis ha ansökt om handräckning hos kronofogden för att få ut sin nyckel lagligt.

Vidare kan det utgöra ett brott att din syster rotar igenom din väska. Det brottet skulle då vara ofredande, enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Att rota igenom en annans väska kan innebära en kännbar frihetskränkning och utgöra ofredande.

För att få tillbaka nyckeln kan du ansöka om handräckning hos kronofogden. Med hänsyn till att du endast skulle ha nyckeln i ett par dagar till, är det oklart om du har rätt att återfå den. Istället skulle jag rekommendera att du får ut dina saker genom att prata med din syster, och om hon vägrar så kan du ansöka om handräckning hos kronofogden för att få ut din egendom.

Får hyresvärden slänga ens saker?

En person som innehar egendom med tillåtelse av någon som har äganderätten till egendomen utgör i sig inte en brottslig gärning. Om personen som har egendomen däremot vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken.

I ditt fall innebär detta att din syster inte får göra något som berövar din äganderätt till sakerna. Alltså får hon inte under några omständigheter slänga sakerna.

Sammanfattning

Att din syster tog tillbaka sin nyckel från dig skulle kunna innebära att hon begick brottet självtäkt, eftersom att du skulle ha nyckeln i några dagar till. Vidare skulle din systers rotande i din väska kunna utgöra brottet ofredande. För att få tillbaka nyckeln, alternativt dina saker, skulle du kunna ansöka om handräckning hos kronofogden.

Din syster har dessutom ingen rätt att slänga dina saker. Om hon slänger dina saker begår hon brottet olovligt förfogande.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82613)