Får en hyresvärd gå in i min lägenhet och packa ner och slänga ut mina saker?

FRÅGA
Får en hyresvärd gå in i min lägenhet "slänga" ut min soffa och packa ner mina saker i flyttlådor? Det är min kompis och sa detta till mig: min mamma är min hyresvärd hon erbjöd sig att hjälpa mig att städa. Jag var inte hemma men hon fick komma in i lägenheten och börja städa.När jag sen kommer hem har hon packat ner nästan alla mina saker i flyttlådor och tagit ut min soffa ur lägenheten och sen säger att jag ska vara ute från lägenheten om 27 dagar. Får hon göra såhär eller har hon brutit mot lagen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyresvärden begått något brott genom att gå in i hyresgästens lägenhet och flyttstäda samt packa. Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB).

Får hyresvärden gå in i min lägenhet utan min tillåtelse?

Hyresgäster har starkt skydd av lagen, vilket innebär att det som utgångspunkt alltid krävs samtycke av hyresgästen för att hyresvärden ska få gå in i en lägenhet. Undantag är nödsituationer såsom brand, vattenläckage eller liknande, samt om tillträde krävs till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp (12 kap. 26 § första stycket JB). Detta gäller även om hyresvärden har rätt att inneha en reservnyckel enligt hyresavtalet.

Kan det utgöra hemfridsbrott att som hyresvärd gå in i en hyresgäst lägenhet utan tillåtelse?

Den som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket BrB).

Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga betyder att personen tar sig in i bostaden genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Att gå in i ett hus eller i en lägenhet är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar personen från att gå in. Att kvarstanna innebär enkelt uttryckt att personen stannar kvar i bostaden efter att ha blivit ombedd att gå därifrån.

Att enbart intränga eller kvarstanna räcker inte för att aktualisera straffansvar. Inträngandet eller kvarstannandet måste ha skett olovligt. Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannade i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden. Personen ska alltså inte ha haft lov att stanna där av personen som bor i bostaden.

Förutom de ovanstående kraven måste personen haft uppsåt till att olovligen inträngda eller kvarstanna i bostaden. Uppsåt kan enklast beskrivas som att personen var medveten om att han olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden (1 kap. 2 § första stycket BrB).

Sammanfattning

Som jag tolkar din fråga så har din kompis gett sitt samtycke för att hyresvärden ska få tillträde till lägenheten för att flyttstäda. Detta innebär att hyresvärdens inträngande i bostaden inte varit olovligt, varför hon inte begått någon brottslig gärning genom att gå in i lägenheten. Utslängandet av soffan skulle möjligen kunna aktualisera skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) eller ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB), beroende på om och vilken typ av skador som uppstod på soffan.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1130)
2021-03-02 Är det otillåtet att fotografera en person utan samtycke?
2021-03-01 Vad innebär olovlig avlyssning?
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande

Alla besvarade frågor (89936)