Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

2021-09-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Får en hyresvärd gå in i en lägenhet om de misstänker att brott har begåtts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör hyresrätt och regler om detta finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

För att en hyresvärd ska få gå in i en lägenhet krävs som huvudregel alltid samtycke från hyresgästen. Av 12 kap. 26 § JB framgår dock vissa undantag från huvudregeln. Där står bland annat att hyresvärden har rätt att omedelbart få tillgång till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsärenden (12 kap. 26 § 1 st. JB). Med nödvändig tillsyn avses besiktningar för att kontrollera underhållsbehovet eller på grund av en inträffad händelse såsom misstanke om ohyra eller avflyttning. Förbättringsärenden omfattar reparationer till följd av t.ex. vattenläckage samt standardhöjningar. Hyresvärden har vidare rätt att gå in i lägenheten och utföra mindre brådskande förbättringsarbeten såsom sotning av fläkt. Detta kräver dock att hyresvärden har sagt till minst en månad i förväg (12 kap. 26 § 2 st. JB). Om hyresvärden går in utan tillstånd eller om något av undantagen inte är tillämpliga kan denne göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken).

Misstanke om brott bör inte omfattas av undantagen i 12 kap. 26 § JB. Enligt min mening kan det varken anses som nödvändig tillsyn eller förbättringsarbete. Hyresvärden måste därmed ha hyresgästen samtycke för att få gå in i lägenheten. Det är dock viktigt att understryka att även om samtycke ges är det inte lämpligt för hyresvärden att gå in. Hyresvärden utreder inte brott och dessutom finns risk för att bevis förstörs eller försvinner. Hyresvärden bör istället kontakta polisen så att de kan göra en utredning.

Sammanfattning

Hyresvärdar bör inte ha rätt att gå in i en lägenhet vid misstanke om brott, om inte hyresgästen har givit sitt samtycke. Då eventuella bevis kan förstöras eller försvinna är det dock inte lämpligt för hyresvärden att gå in även om hyresgästen tillåter det. Hyresvärden bör istället kontakta polisen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96488)