får en hyresvärd gå in i en hyresgäst lägenhet och får jag kameraövervaka i mitt privata hem?

2019-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag misstänker att min privata hyresvärd snokar in min lägenhet när jag inte är hemma.1. Får jag rigga en kamerabevakning i mitt privata hem?2. Om jag fångar hyresvärden på bild i min lägenhet, räcker det som bevis rättsligt?mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Får en hyresvärd gå in i ens lägenhet?
En hyresvärd får som huvudregel inte utan tillåtelse gå in i en hyresgästs lägenhet utan tillstånd. I 12 kap. 26 § Jordabalken finns det undantag för när en hyresrätt får gå in en hyresgäst lägenhet utan tillstånd. De situationer då paragrafen kan aktualiseras är när det ska utföras förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada – tillexempel när det skett en vattenläckage. Då har hyresvärden i princip rätt till tillträde genast, utan att meddela dig om detta först.

I andra situationer såsom mindre brådskande förbättringsåtgärder som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten måste hyresvärden meddela att detta ska ske minst en månad i förväg.

Respekterar inte hyresvärden dessa regler och går in i din lägenheten utan tillstånd, så kan det mycket väl utgöra ett hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § Brottsbalken.

Får du sätta upp kameraövervakning i ditt privata hem?
I ditt privata hem får du som huvudregel sätta upp en kamera och filma. Det förutsätter dock att kameran ej filmar en plats som allmänheten har tillträde till, du kamerabevakar i egenskap av privatperson och att bevakningen bedrivs som led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll (se datainspektionen, här)

Bevisvärdering i brottmål - räcker en övervakningsfilm som bevismedel?
För att en person skall dömas för ett brott krävs det att dennes skuld måste vara ställd utom rimligt tvivel. Det får alltså inte finnas någon alternativ förklaring till den åtalade gärningen som utesluter ansvar för den tilltalade. Det betyder att det är ett väldigt högt beviskrav som åklagaren måste bevisa för att någon ska dömas.

När det gäller en övervakningsfilm kan detta vara till hjälp i rättegången, genom att det bevisar att hyresvärden varit inne i din lägenhet. Det är dock andra faktorer som måste beaktas som kanske inte går att bevisa endast med hjälp av en övervakningsbild – tillexempel om din hyresvärd sagt till dig att han skall utföra mindre brådskande förbättringsåtgärder. Därför är det inte säkert att endast en övervakningsbild räcker för en fällande dom.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh,


Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2269)
2020-01-17 Får man förbjuda snattare från att gå in i affärer?
2020-01-16 Anmäla gammalt brott
2020-01-11 Anmäla ett preskriberat brott
2020-01-07 Var finns brottsstatistik?

Alla besvarade frågor (76383)