Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?

FRÅGA
Får granne gå in på min tomt för att måla sin utbyggnad som ligger i tomtgränsen?Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller allemansrätten, vilket innebär att man har rätt att vistas nästan överallt i naturen. Allemansrätten begränsas dock av hemfridszonen, vilket är området närmast ett bostads- eller fritidshus. Detta anses vara den boendes privata område där denne har rätt att vara ostörd. Hur stor hemfridszonen är ett något omtvistat, men i juridiskt litteratur brukar sägas att det rör som om ett område på omkring 15-20 meter från huset. Det har även diskuterats att en tomt med staket kan göra att hemfridszonen blir större.

Din granne får alltså inte intränga i din hemfridszon. Skulle grannen utan ditt tillstånd gå in på din tomt kan denne göra sig skyldig till hemfridsbrott, vilket är att någon olovligen intränger eller annars kvarstannar där annan har sin bostad, oavsett om detta är hus eller gård (4 kap. 6 § brottsbalken). Även trädgården är en plats som skyddas av denna bestämmelse. För att någon ska anses "intränga eller kvarstanna" på en skyddad plats krävs att de övervinner ett hinder av fysisk eller psykisk art, vilket till exempel kan vara att de öppnar en dörr eller en grind. För straffrättsligt ansvar krävs även att inträngandet eller kvarstannandet är olovligt, det vill säga att ett samtycke inte föreligger.

För att din granne ska få beträda din tomt krävs alltså ett samtycke från dig om tomen omfattas av hemfridszonen kring ditt hus. Om din granne beträder din hemfridszon trots att du inte givit ditt samtycke kan grannen göra sig skyldig till hemfridsbrott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1274)
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98576)