Får en försvarsadvokat medvetet ljuga i en rättegång?

2017-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Som vittne avlägger man oftast en vittnesed och är under straffansvar om man ljuger i en rättegång. Gäller detta även försvarsadvokaten? Många försvarsadvokater ber målsägande att t ex säga att man inte hade uppsåt. Om försvarsadvokaten däremot vet med 100% att det inte är möjligt att den misstänkta inte hade uppsåt, får han eller hon ändå be personen att säga det? Alltså, får försvarsadvokaten medvetet ljuga i en rättegång?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör försvarsadvokatens roll och skyldigheter. För advokater gäller särskilda regler.

Alla advokater ska iaktta god advokatsed

Advokater är enligt lag skyldiga att iaktta god advokatsed (RB 8:4). I Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed finns de grundläggande etiska reglerna som gäller för advokater. Enligt reglerna får en advokat bland annat inte främja orätt eller lämna en uppgift till domstolen som advokaten vet inte är sann. En advokat får inte heller medvetet använda sig av falska bevis.

I sammanhanget kan det vara väsentligt att tänka på att försvarsadvokatens roll skiljer sig från ett den roll ett vittne har. Ett vittne lämnar uppgifter som kan användas som bevisning. Försvarsadvokatens främsta uppgift är att vara lojal med sin klient och att verka för klientens bästa inom ramen för god advokatsed och gällande rätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att den som är tilltalad i en rättegång inte måste tala sanning och har rätt att tiga.

Sammanfattningsvis innebär detta alltså att en försvarsadvokat inte medvetet får ljuga i en rättegång.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Charlotta Nermark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (18)
2021-07-09 Gärningsman begår brott mot B i tron om att det är A (error in persona)
2021-04-11 Utkastad efter försök till sex; vilka brott blir aktuella?
2020-12-17 Vad kan jag få för straff för drograttfylleri?
2020-08-02 privat eller offentlig försvarare och vilken påföljd för misshandel och olaga hot?

Alla besvarade frågor (95665)