Får en förstahandshyresgäst ta ut en hyra av en inneboende som överstider förstahandshyresgästens hyra?

2019-11-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag skulle vilja veta om det är OK för en förhandshyresgäst att ta en hyra som är högre för en inneboende, än vad personen själv betalar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är okej att som förstahandshyresgäst som har en inneboende ta ut en högre hyra av den inneboende äv vad förstahandshyresgästen själv betalar till hyresvärden. Jag kommer sedan resonera lite kring handlingsplaner utifrån dels en förstahandshyresgästs perspektiv och dels utifrån en inneboendes perspektiv.

Vad säger lagen?

Hyra regleras framförallt i det som brukar kallas hyreslagen, men som egentligen är jordabalkens 12 kapitel. Det har detta år i och med regeringens prop 2018/19:107 trätt i kraft ett antal ändringar 12 kap JB som har skärpt reglerna vad gäller en hyresgästs uttagande av hyra från en andrahandshyresgäst eller en inneboende. Det ska även redan här sägas att de bestämmelser jag tar upp i denna del inte helt stämmer överens helt med lagen som den ser ut på lagen.nu eftersom de i skrivande stund inte gällt i mer än någon månad. Istället hänvisar jag till lagtexten som den ser ut på riksdagens hemsida.

Enligt 12:42 6 p JB kan hyresrätten förverkas om hyresgästen av någon som hyr del av lägenheten tar ut en hyra som är oskälig enligt 12:55 4 st JB utan att kunna ange något giltig ursäkt för detta. Att hyresrätten förverkas innebär att hyresvärden (alltså den som förstahandshyresgästen hyr av) blir berättigad att omedelbart säga upp hyresavtalet i förtid vilket betyder att förstahandshyresgästen kan bli avhyst och alltså inte längre får bo kvar i hyresrätten. Av 12:55 4 st JB framgår att en hyra som överstiger vad förstahandshyresgästen betalar (med ett tillägg för möbler på upp till 15%) aldrig är att anse som skälig.

Vad bör en förstahandshyresgäst göra?

En förstahandshyresgäst som funderar på att ta ut en högre hyra av en inneboende än vad han själv betalar i hyra skulle jag ge rådet att helt enkelt inte göra det. En sådan hyra är inte skälig och kan hyresgästen inte presentera en giltig ursäkt för det är risken stor att han eller hon förverkar sin rätt till bostaden och kan komma att behöva flytta ut.

Vad bör en inneboende göra?

En inneboende som har betalat en oskälig hyra till sin hyresvärd har rätt att på ansökan till hyresnämnden få del av hyran som är oskälig (och ränta) återbetald. Detta enligt 12:55e JB.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att en förstahandshyresgäst som tar ut en hyra som överstiger den egna hyran av en inneboende kan förverka hyresrätten och därmed förlora rätten att bo kvar i den. Han kan dessutom bli återbetalningsskyldig för den del av hyran som inte är skälig. Att ta ut en sådan hyra är därför inte att rekommendera!

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1524)
2020-01-25 Störningar mellan grannar
2020-01-25 Vilken uppsägningstid gäller om hyresförhållandet varat kortare än 3 månader?
2020-01-20 Får min hyresvärd gå in i min lägenhet utan att fråga mig?
2020-01-18 Kan min hyresrätt sägas upp för att jag saknar behov av den?

Alla besvarade frågor (76556)