Får en faktura överlåtas?

2020-04-30 i Fordringar
FRÅGA
HejVilken rätt har ett företag att överlåta en faktura till en tredjepart?En hantverkare har skickat en faktura efter avslutat arbete. Bankgironumret är överstruket, men i övrigt syns alla övriga uppgifter från det anlitade företaget.Utöver den tryckta informationen så finns en stämpel som, med otydlig text (eftersom det är en klassisk stämpel) anger:"OBS! Denna faktura har överlåtits på XX-Finans, ##ornr.##.Betalning med befriande verkan kan endast ske till BG XXXX-XXXX.Ev. reklamationer hanteras av XX-Finans, ##tel.nr##Bankgiro: XXXX-XXXX"Hur ska jag behandla detta?Utöver denna konstiga stämpel så har fel belopp fakturerats, och därför kan jag inte bara betala.MVH/Per
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar
Ja, en faktura får fritt överlåtas. Köparen har dock inte bättre rätt mot den betalningsskyldige. För utförlig motivering, se nedan.

Vad är en faktura?
En faktura är en verifikation, ett bevis, på att någon har en fordran, en rätt att få betalt, på någon. Det finns två typer av fordringar, enkla och löpande, och dessa regleras analogt av lagen (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Att regleringen är analog innebär att lagen tillämpas på något annat (i detta fall fordringar) än det som uttryckligen regleras i lagen (i detta fall skuldebrev) eftersom de båda är snarlika varandra. Att SkbrL är analogt tillämplig på fordringar är allmänt vedertaget.

En kundfordring är i de allra flesta fall en enkel fordring eftersom den oftast avser skyldighet att betala en viss bestämd person (26 § SkbrL). Därför gäller SkbrL:s regler om enkla skuldebrev.

Vem ska du betala till och hur mycket?
En enkel fordran är precis som vilken tillgång som helst fri att överlåta, till valfritt pris. Det är dock inte den fysiska fakturan som ger någon rätt att kräva betalt, utan det är själva fordringsöverlåtelseavtalet.

Fordringsköparens rätt gentemot den som ska betala förändras dock inte (27 § SkbrL). Därför är du inte skyldig att betala mer till den som köpt fordringen (såvida du inte är sen med betalningen, då gäller avtalad eller legal dröjsmålsränta) utan ditt avtal med den ursprungliga fordringsägaren är fortfarande det som ligger till grund för din skuld. Om beloppet är felaktigt råder jag dig att kontakta "XX-finans" och be dem makulera fakturan och skicka en ny.

Om du misstänker att din hantverkare inte överlåtit fordringen bör du dock först kontakta honom och säkerställa att så faktiskt har skett. Annars riskerar du i värsta fall (t.ex. om överlåtelsen förfalskats) att behöva betala två gånger (30 § SkbrL).

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (773)
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?
2021-02-21 Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?
2021-02-18 Hur formulerar man ett skuldebrev?
2021-02-12 Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetald semesterersättning?

Alla besvarade frågor (89533)