FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis14/01/2020

Får en ensam polisman stoppa ett fordon?

Får polisen stoppa ett fordon om dom är ensam i bilen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En polis i tjänst får bara ingripa om det av omständigheterna är nödvändigt och försvarligt med hänsyn till syftet med åtgärden och får inte vidta mer ingripande åtgärder än vad som behövs (8 § polislagen).

Vidare får en polisman om det av omständigheterna saknas andra medel och det i det enskilda fallet är försvarligt använda våld för att kunna utföra sin tjänst, det gäller även rätten att stoppa ett fordon (10 § p.5 polislagen).

Får en ensam polisman stoppa ett fordon?

En en polisman har under vissa omständigheter rätt att kontrollera ett fordon, men endast i förebyggande syfte.

En polis får alltså stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att den som är förare av fordonet gjort sig skyldig till något brott, eller om det behövs för att det finns anledning att kontrollera föraren och frihetsberöva denna eller kroppsvisitera föraren på grund av misstanke om brott, eller är nödvändigt mot omständigheterna i fallet att husrannsakan fordonet, eller för att reglera trafiken (22 § polislagen).

Kontrollen sker på grundval av flera olika lagar vilket innebär att det krävs stöd i lag för att polisen ska kunna stoppa ett fordon, med andra ord måste det finns en bestämmelse i en viss lag som godkänner en kontroll.

Sammanfattningsvis får en ensam polisman - under vissa givna omständigheter ingripa om det är försvarligt och nödvändigt för att kunna utföra tjänsten.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo