Får en dömd person längre fängelsestraff av att inte inställa sig till sitt straff och hur kan anhöriga påverka?

2021-12-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en anhörig som vad jag vet inte har inställt sig till att sitta av sitt straff som är på mindre än 6 månader. Kommer den personen få ett längre straff eller kommer personen få sitta den tid som det är tänkt? Kan jag som anhörig göra något för att personen ska åka fast och sitta av sin tid och komma ut fortare eller är det upp till polis osv att sköta den proceduren? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att dela upp svaret på din fråga i två stycken för att sedan avsluta med en sammanfattning för att göra det så tydligt som möjligt.

Får en dömd person längre fängelsestraff av att inte inställa sig?

I Sverige kan man inte få ett längre fängelsestraff av att inte inställa sig till fängelset, och dom dagarna som personen hållit sig borta påverkar inte heller längden på fängelsestraffet. Straffet blir fortfarande detsamma fast personen inte inställt sig till det (17 § strafftidslagen). Däremot kan polisen på utfärda ett föreläggande om att personen ska inställa sig till straffet (6 § första stycket strafftidslagen) och om inte det sker kan de på begäran av kriminalvården häkta personen, och hålla den häktad tills dess att personen kan bli placerad på en anstalt (6 § andra stycket strafftidslagen). Kriminalvården kan dessutom besluta om efterlysning av den dömde om han eller hon inte kan anträffas på annat sätt (8 § strafftidsförordningen).

På vilka sätt kan anhöriga påverka?

Det är precis som du är inne på polisen och kriminalvårdens jobb att se till att en dömd person inställer sig till sitt fängelsestraff. Det finns inget ansvar för någon annan att se till att en person infinner sig till sitt straff, men det går att bli straffad för att hjälpa en brottsling. Om någon döljer den som begått brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat sätt motverkar att det upptäcks, kan dömas för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år (17 kap. 11 brottsbalken). Det du kan göra som anhörig är att prata med personen och försöka få den att inställa sig. Du kan också vända dig till polisen och berätta om situationen och vad du vet. Efterlyser polisen personen kan du hjälpa till om du vet var personen befinner sig. Vem som helst får gripa en efterlyst person för brott och därefter överlämna personen till närmaste polisman (24 kap. 7 § 2 st rättegångsbalken).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan en dömd person inte få ett längre fängelsestraff av att inte inställa sig, och dom dagarna som personen hållit sig borta påverkar inte heller längden på fängelsestraffet. Det är polisen och kriminalvårdens jobb att se till att en dömd person inställer sig till sitt fängelsestraff. Som det ser ut i dag är det inte olagligt att låta bli att inställa sig till fängelsestraff. Konsekvenserna blir dock att polisen kan på begäran av kriminalvården häkta personen tills dess att personen kan bli placerad på en anstalt, och kriminalvården kan dessutom besluta om efterlysning. Du som anhörig kan naturligtvis hjälpa till att påverka så att personen faktiskt inställer sig, och hjälpa till i det fall personen är efterlyst och du vet något om var hen befinner sig.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2733)
2022-01-13 Förstöra eller undanhålla bevisning i åtal mot en själv?
2022-01-10 Är det olagligt att köpa ut snus till en person under 18 år?
2022-01-09 Gallring ur belastningsregistret vid flera brott med olika preskriptionstid
2021-12-29 Hur lång är preskriptionstiden för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (98495)