Får en dödsbodelägare vistas i den avlidnes bostad utan övriga dödsbodelägares samtycke?

FRÅGA
Får efterarvinge och bröstarvinge vistas i dödsboet utan andra bröstarvingars vetskap och medgivande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag förstår det som att du undrar om en efterarvinge och bröstarvinge får vistas i den avlidnes bostad, där dennes tillgångar finns, utan övriga bröstarvingars samtycke. Med dödsbo avses alla tillgångar och skulder efter den avlidne och det är endast s.k. dödsbodelägare (alternativt en boutredningsman) som får förvalta och råda över dödsboet.

Vilka är dödsbodelägare?

Bröstarvingarna är i regel dödsbodelägare (18 kap. 1 § första stycket ÄB). När det finns en efterlevande make, som även är förälder till bröstarvingarna, är däremot den efterlevande maken ensam dödsbodelägare. Efterarvingar är inte dödsbodelägare och har således ingen befogenhet att förvalta dödsboet (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB).

Hur ska dödsboet förvaltas?

Dödsbodelägarna ska förvalta dödsboet gemensamt (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att alla beslut och åtgärder som rör dödsboet i huvudregel kräver samtliga dödsbodelägares samtycke. Ett samtycke kan vara uttryckligt eller underförstått. Undantag gällande samtycket föreligger vid brådskande beslut (18 kap. 1 § ärvdabalken). Därtill ska dödsboet vårdas med omsorg (18 kap. 2 § första stycket ÄB).

Vad som gäller i ditt fall

Kravet på samtycke är inte uppfyllt om övriga dödsbodelägare motsätter sig att bröstarvingen och efterarvingen vistas i den avlidnes bostad utan att meddela detta. Har ni svårt att komma överens rekommenderar jag att ni begär att tingsrätten förordnar en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). En sådan begäran kan alltid framställas utan övrigas samtycke och boutredningsmannens arvode bekostas av dödsboet (19 kap. 15 § första stycket ÄB).

Du hittar hur du ansöker om en boutredningsman här: https://www.domstol.se/amnen/familj/dodsfall-och-arv/ansok-om-boutredningsman/

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1092)
2021-07-04 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?
2021-07-01 Fullmakt vid bouppteckning
2021-06-30 Kan jag omvärdera bostadsrätten trots att en bouppteckning har gjorts?
2021-06-30 Värdering av fastighet vid bouppteckning

Alla besvarade frågor (94160)