Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?

FRÅGA
Vi är två dödsbodelägare och oense om vem som ska vara bouppteckningsman. Min bror vill att antingen han ska göra det själv eller vi gör det tillsammans. Jag vill anlita en bouppteckningsman.Har jag rätt att begära att vi anlitar en extern bouppteckningsman som betalas av dödsboet?Jag vet att jag kan begära att en boutredningsman tillsätts men vill helst slippa det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni båda dödsbodelägare ska tillsammans förvalta den avlidnes egendom och ombesörja avvecklingen av dödsboet. Åtgärder som rör den avlidnes egendom kräver i princip alltid samtycke mellan er båda (18 kap. 1 § ärvdabalken). Denna förvaltning syftar till att förbereda för ett arvskifte, det vill säga den överenskommelse mellan er två dödsbodelägare om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas mellan er (23 kap. 4 § ärvdabalken). Innan arvskiftet ska bl.a. bouppteckningen förrättas (se 20 kap. 2 § ärvdabalken) och den avlidnes skulder betalas (se 21 kap. 4 § ärvdabalken). Notera också att den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet (bouppgivare) ska lämna uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder, och ska på heder och samvete intyga uppgifternas riktighet (20 kap. 6 § ärvdabalken). När du skriver "bouppteckningsman" antar jag att du menar vem som ska uppge de tillgångar och skulder som ligger till grund för bouppteckningen, dvs. vem som ska vara bouppgivare.

Som du är inne på kan varje dödsbodelägare själv utan samtycke ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska överta förvaltningen av dödsboet (19 kap. 1 § ärvdabalken), denna kostnad belastar dödsboet. Det krävs ingen speciell anledning för att ansöka om boutredningsman. Här kan du föreslå någon specifik person som du vill ska förvalta dödsboet (om du hade någon i åtanke), rätten kommer då beakta detta förslag (även dödsbodelägare kan utses (19 kap. 3 § andra stycket ärvdabalken)). Boutredningsmannen kan också sköta bouppteckningen (19 kap. 11 § ärvdabalken). Det finns inget som hindrar er att gemensamt ge någon utomstående/extern person en skriftlig fullmakt att förvalta dödsboet på ett liknande sätt. Fullmakten behöver ni båda skriva under. Det krävs alltså att det finns ett samtycke mellan er om denna förvaltningsåtgärd, vilket inte verkar finnas här. Jag rekommenderar att ni i första hand sätter er ner och försöker komma överens om boets förvaltning och vem som ska vara bouppgivare eftersom alternativet kan bli dyrt.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97716)