Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?

Min flicka går på balett. Man betalar en terminsavgift på 980 kr.

Denna terminen har dansskolan börjat ta ut en avgift på 150 kr om man inte kommer. Man måste avboka senast 6 timmar innan.

Igår em kände sig min dotter lite förkyld så vi valde att inte komma av hänsyn till andra.

Nu har de alltså skickat en faktura på 150 kr. Helt orimligt tycker jag. Jag har ju redan betalat för klassen!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett avtalsförhållande mellan konsument och näringsidkare
Huvudregeln är att det föreligger fri avtalsrätt i Sverige då endast formen för ingående regleras (1 § avtalslagen). Detta innebär att dansskolan generellt sett får sätta upp sina avtalsvillkor och om du köper tjänster av skolan behöver du följa de uppsatta avtalsvillkoren. Däremot så finns lagstiftning som reglerar avtalsförhållandet mellan dig som konsument och dansskolan som näringsidkare (1 § och 2§ lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande).

Lagen anger att om avtalsinnehållet är oskäligt mot en konsument, kan Patent- och Marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare från att använda sådana avtalsvillkor. Förbudet förenas generellt sett med vite (3 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande).

Är det oskäligt att ta ut en avgift när man inte avbokar en förbetald kurs?
Till att börja med är det väldigt svårt att säga. Ett antal rättsfall verkar indikera att avtalsvillkor som innebär ovanligt höga kostnader för konsumenter eller orimligt lång bindningstid kan vara oskäliga (MD 2005:23, MD 2009:13).

Jag gjorde en snabb googling om avgifter vid missad avbokning av träningspass och såg att företag som Nordic Wellnes och Friskis&Svettis tar ut viss avgift om man inte avbokat en klass. Däremot är deras avgift mellan 40-60 kr och varierar mellan att ha missat ett pass eller flera. Det kan tala för att en avgift om 150 kr är oskälig.

En annan viktig faktor är att se till företagets kostnader som uppstår p.g.a. avbokningen, exempelvis administrativa kostnader eller liknande för att avgöra om avgiften är oskälig (MD 2009:13).

Vad kan du göra?
Det går inte att ge ett rakt svar på om avgiften vid missad avbokning som dansskolan tar ut är oskälig. Jag rekommenderar däremot att du vänder dig till Konsumentverket för att få rådgivning om hur du ska hantera situationen, samt anmäla dansskolan.

Har du möjlighet att välja en annan dansskola till din dotter kan det vara bra. Särskild då du anser att avtalsvillkoren med din nuvarande dansskola är oskäliga och bör i vart fall för din egen skull inte behöva fortsätta gå till den dansskolan.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”