FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 28/12/2019

Får en chef påverka en anställd att säga upp sig själv?

Jag blev för några dagar sen inkallad till min chef. Det första han frågar mig är hur jag mår. Pga att vi haft lite meningsskiljaktigheter angående min lön sen mitt lönesamtal för tre veckor sen så berättade jag som det var. Jag sa att motivationen inte var på topp med tanke på att jag på lönesamtalet fick reda på att någon varit inne hos chefen och anklagat mig för att inte göra mitt jobb. Då frågar han mig om det inte är bäst att vi går skilda vägar. Jag blev helt ställd, såg inte det komma över huvudtaget. Jag har jobbat på företaget i fem år. Alltid fått beröm för mitt arbete, aldrig fått en varning eller tillsägelse. Och nu tycker han att jag borde sluta. Jag säger som det är och undrar varför han föreslår detta för mig. Då säger han att han har känt såhär i tre år pga att han tycker att det är svårt att prata med mig, att vi aldrig kan prata utan att vi tycker olika. Sen säger han att detta inte bara handlar om honom, utan att det finns ett tiotal personer, av 35 på företaget som upplever mig som motsträvig, obehaglig att prata med mm. Återigen har jag aldrig hört ett ord av detta på fem år. Jag blir såklart ledsen och frågar om det är hållbart att jag stannar kvar. Får då till svar att han inte tror det. Jag frågar om han kommer behandla mig annorlunda om jag stannar kvar och på så sätt få mig att känna mig tvingad att säga upp mig själv. Hans svar är att ja så kanske det kan bli.

Får han göra såhär? Jag är helt förstörd. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det här är en otroligt påfrestande situation för dig. Inledningsvis vill jag påpeka att en anställning enbart kan avslutas på ett begränsat antal sätt. Jag uppfattar det som att du inte vill sluta på din arbetsplats och kommer därför att utgå från det i mitt svar.

Får arbetsgivaren göra så?

För att du ska kunna sägas upp krävs det att det finns saklig grund, det vill säga att det föreligger arbetsbrist eller att du kan sägas upp på grund av personliga skäl, anställningsskyddslagen 7 §. Personliga skäl kan exempelvis vara arbetsvägran, upprepad misskötsamhet eller samarbetssvårigheter. Det verkar som att din chef upplever att det finns samarbetssvårigheter från din sida, men då han inte har sagt upp dig utgår jag från att dessa inte är "tillräckliga" för att saklig grund för uppsägning ska föreligga.

Om det inte finns saklig grund för uppsägning händer det att arbetsgivare genom bland annat utfrysning och mobbning försöker att mer eller mindre förmå den anställde att säga upp sig själv. Det blir ett sätt att komma runt den arbetsrättsliga lagstiftningen och kravet på saklig grund vid uppsägning. Detta kallas för framprovocerad uppsägning, och har i praxis ansetts som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Poängen med detta är att om arbetsgivaren skulle lyckas med att förmå dig att säga upp dig själv, kommer du ändå att få de rättigheter du skulle få om arbetsgivaren sa upp dig. Uppsägningen kan även ogiltigförklaras och du kan få rätt till skadestånd.

Svaret på din förstå fråga är kort och gott att arbetsgivaren inte bör bete sig såhär.

Vad kan du göra?

Även om arbetsgivaren inte bör bete sig på sättet du beskriver i frågan är det svårt för dig att ensam bemöta ett sådant agerande. Det finns inga riktigt självklara vägar att gå, men jag ska nämna två alternativa lösningar.

I första hand bör du kontakta arbetsmiljöombudet på din arbetsplats. Ombudet har i uppgift att företräda dig som arbetstagare i frågor rörande både den fysiska och psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats, arbetsmiljölagen 6 kap 4 §. Ombudet ska vända sig till arbetsgivaren om det finns problem i arbetsmiljön, i form av exempelvis utfrysning. Arbetsgivaren är då skyldig att starta en utredning kring arbetsmiljön och åtgärda de upplevda problemen, arbetsmiljölagen 6 kap 6a §.

Om du inte får någon hjälp från arbetsmiljöombudet eller det inte hjälper är det en god idé att kontakta ditt lokala fackliga ombud, om du är med i facket vill säga. Facket kan begära förhandling med arbetsgivaren och kräva att denne vidtar åtgärder för att lösa situationen, medbestämmandelagen 10 §.

Sammanfattning

Din arbetsgivare ska inte bete sig på det sättet som han avser sig göra. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen i försök att råda bot på situationen. Även om arbetsgivaren inte verkar vara särskilt samarbetsvillig är det en god idé att försöka prata med honom också. Kanske att ni på något sätt kan nå en överenskommelse för att göra situationen hållbar, både från din och från hans sida.

Om situationen inte går att förändra genom åtgärder på arbetsplatsen är det en god idé att kontakta facket. Innan dess är det en god idé att protokollföra eventuellt obehag som din arbetsgivare utsätter dig för. Detta för att underlätta bevisföringen i en eventuell framtida förhandling.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare