Får en bostadsrättsförening hota med "p-böter" om man inte flyttar sina bilar vid garagestädning?

2021-04-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, Vi skall nu ha garagestädning och BRF hotar med böter om vi inte flyttar bilarna, är det lagligt? Det står inget om böter i kontraktet för parkering och det enda de har gjort är att sätta upp lite lappar i garage samt på dörrar.
SVAR

Hej, och tack för att du tar hjälp av Lawline med din fråga!

När det gäller parkeringsövervakning och utfärdande av kontrollavgift ("p-böter") vid felparkering på privat mark gäller lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det framgår av LKOP 1 § att en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får ta ut kontrollavgift vid felparkering där, under de förutsättningar som anges i LKOP.

Markägaren kan även överlåta åt en utomstående entreprenör (t.ex. ett p-bolag) att sköta övervakningen. Det framgår av LKOP 2 § andra stycket där det anges att bestämmelserna i denna lag om markägare också gäller den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området.

Eftersom din BRF bara satt upp lite lappar i huset kan denna dock inte göra något för att genomtvinga sin vilja eller börja utfärda kontrollavgifter för era fordon i garaget ännu. Det följer nämligen av LKOP 3 § att kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet/parkeringsvillkoren som markägaren vill bestämma tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. sedvanliga stolpar med skyltar i metall likt de som finns på allmänna gator osv.).

Det framgår inte av din fråga vem som är markägare till fastigheten där din BRF är belägen. Det kan alltså vara bostadsrättsföreningen själv. Om marken dock t.ex. är upplåten med tomträtt kan det vara kommunen som är markägare (varvid BRF:en alltså kan kontakta kommunen för att be om hjälp). I vilket fall är det alltså fullt lagligt att börja bedriva parkeringsövervakning på ens privata mark, så länge de vissa närmare bestämmelser om skyltning, det praktiska övervakningsarbetet osv. i LKOP följs.

I din fråga nämner du att någon i BRF:en "hotar" med böter om ni inte flyttar bilarna, och det kan därför finnas anledning att kort nämna något om den straffrättsliga aspekten av frågan. Av brottsbalken 4 kap. 4 § framgår att den som bl.a. genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något (t.ex. flytta en bil) kan dömas för olaga tvång. Att bedriva parkeringsövervakning är emellertid knappast något som faller inom begreppet "brottslig gärning". Att BRF:en, kanske på ett påstridigt eller otrevligt sätt, uppmanar boende att flytta sina bilar med risk för dessa annars kan få kontrollavgifter är alltså inte straffbart.

Hoppas du fått mer klarhet i frågan!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96356)