Får efterlevande make ta över bilen från den avlidne innan arvskiftet?

FRÅGA
Efter att min mor gick bort gjorde hennes änkeman en bouppteckning. Arvskifte är ännu inte klart. Fordon som var i min mors ägo då hon avled, ägs idag enligt fordonsregistret av hennes änkeman. Ingen av dödsbodelägarna har informerats om ägarbyte, utan änkemannen har ensam genomfört ägarbytena så att han står som ägare. Inga pengar har tillförts dödsboet för fordonen. Är detta ett korrekt agerande av änkemannen, eller har han brutit mot regler eller lagar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Innan en bouppteckning är avklarad är det dödsboet som äger egendomen och dödsboet är en egen juridisk person. Normalt sett övergår inte arvingars rätt till egendomen förrän vid arvskiftet. De som har direkts arvsrätt räknas som dödsbodelägare.

Det är dödsbodelägarna som ska förvalta dödsboet gemensamt, 18 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Enskilda dödsbodelägare som änkemannen får inte utan andras vetskap tillägna sig egendom som tillhör dödsboet. Om änkemannen tagit ur egendom ur dödsboet innan arvskiftet och utan de andra dödsbodelägarnas kunskap ska han ersätta den skada detta orsakat andra, 18 kap 6 § ÄB.

Änkemannen har inte rätt att göra ett ägarbyte av bilen förens denne har ärvt bilen. Han borde ha bett om tillåtelse av de andra dödsbodelägarna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88253)