Får du flytta med ett tidigare uppskovsbelopp till en ny ersättningsbostad när du ger din förra ersättningsbostad i gåva?

2021-06-07 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Jag har ett uppskov på en husförsäljning för 10 år sedan. Nu har jag givit min son ersättningsbostaden som en gåva och köpt ett nytt hus. Kan jag då flytta med det tidigare uppskovet till min nya bostad.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL).

Jag tolkar din fråga som att det handlar om uppskov av skatten efter en tidigare försäljning av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt.

Uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning

Eftersom du ger din ersättningsbostad i gåva till din son, så ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning (IL 47 kap. 11 § första och tredje stycket). Du ska alltså betala skatt på uppskovsbeloppet.

Köper ett nytt hus

Eftersom du skriver att du även har köpt ett nytt hus så hade man dock kunnat tänka sig att det blir relevant med ett nytt uppskov då du köper ett nytt hus.

Däremot uppfylls inte villkoren för att du ska få göra ett nytt uppskov baserat på ett nytt underlag där det tidigare uppskovsbeloppet också ingår. Detta eftersom du inte gör någon kapitalvinst när du ger din förra ersättningsbostad i gåva till din son (IL 47 kap. 2 § första stycket 1 p.). En gåva anses inte som en avyttring (IL 44 kap. 3 §). Eftersom det inte har skett någon avyttring, så ska inte heller en kapitalvinst beräknas (IL 44 kap. 26 § första stycket).

Möjligheten att få ett nytt uppskov gäller alltså endast om du säljer din ersättningsbostad och köper en ny ersättningsbostad. Alltså inte när du ger bort din ersättningsbostad i gåva och köper en ny ersättningsbostad.

Sammanfattning

Det tidigare uppskovet ska återföras till beskattning när du ger ersättningsbostaden i gåva till din son. Du får inte göra ett nytt uppskov för att du köper ett nytt hus, eftersom du inte har gjort en kapitalvinst när du ger ersättningsbostaden i gåva till din son. Detta innebär alltså att du inte kan flytta med det tidigare uppskovet eftersom det kräver att du kan göra ett nytt uppskov.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?