Får byggarbeten på ett hyreshus pågå varje dag i veckan och har man som hyresgäst då rätt till nedsättning av hyran?

2020-05-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Har en ägare ev ett hyreshus rätt att hålla på med fasadrenovering varje dag i veckan? Vardag som helgdag?Om så aär fallet har hyresgästen då rätt till hyresreducering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om byggarbeten på ett hyreshus får pågå varje dag i veckan och om man i sådana fall som hyresgäst har rätt till en hyresreducering.

Fasadrenoveringen:

Det finns ingen lag som reglerar hur mycket och under vilka tider det får bullra från en byggarbetsplats. Det finns dock allmänna råd och riktlinjer från naturvårdsverket om vad som gäller vid buller från byggarbetsplatser. Generellt sett får byggarbeten ske i stort sett dygnet runt. Bullret får dock inte vara lika högt alla tider på dygnet. De tidpunkter på dygnet när högre ljudnivåer tillåts är mellan kl. 07-19 på vardagar. Även på helger får man starta kl. 07.00 men då är det något lägre ljudnivåer jämfört med vardagar som är tillåtna. Om du vill ha mer detaljerad information kan du gå in på naturvårdsverkets hemsida och läsa deras råd.

Hyresreducering:

I hyreslagen (12 kap JB) finns regler om hyresreducering, alltså nedsättning av hyran. Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte kan användas för det avsedda ändamålet, alltså att det föreligger en brist i lägenheten (12 kap 9 § JB). Om lägenheten alltså inte är fullvärdig ska inte hyresgästen behöva betala full hyra (12 kap 11 § JB). Att en hyresgäst inte kan befinna sig i lägenheten på grund av oväsen från en byggarbetsplats eller att ljusinsläppet minskas på grund av ett bygge skulle kunna utgöra en brist. Hyreslagen stadgar även att om hinder eller men i hyresrätten har uppkommit kan hyresgästen få nedsättning av hyran (12 kap 16 § JB). Hinder och men kan till exempel handla om störningar, såsom ljud eller ex minskat ljusinläpp, på grund av arbete som din hyresvärd utför på fastigheten.

Man måste dock, som boende i ett tätbebyggt område, tåla störningar i viss utsträckning. Alla störningar från till exempel en byggarbetsplats anses alltså inte utgöra brist, hinder eller men i nyttjanderätten.

Sammanfattat svar:

Hyresvärden har alltså rätt att fasadrenovera huset varje dag i veckan men i begränsad utsträckning under helgdagar och under vissa timmar på dygnet. En hyresgäst om utsätts för dessa störningar kan ha rätt till nedsättning av hyran. Om hyresgästen har rätt till viss nedsättning av hyran blir en bedömning i det enskilda fallet av arten och omfattningen av störningarna. Detta är en objektiv bedömning vilket innebär att man måste ta hänsyn till vilka typer av störningar en hyresgäst i en lägenhet av aktuellt slag normalt utsätts för.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?