Får butiker neka tillträde om man har en väska med sig?

Hej

får en väktare neka tillträde till Icabutik för att man har med sig en mindre handväska(ryggsäck)? samt måste butiken då ha en bild eller någon varning att väskor inte är tillåtna? jag undrar även om man går in får man neka att en väktare tar en titt i väskan och om man begår något brott för att gå in trots uppmaningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

En väktares möjligheter till kroppsvisitering

Med väktare antar jag att du menar en väktare från ett bevakningsföretag som är anställt av butiken i fråga. Bevakningsföretagen är reglerade i lag genom lag (1974:191) om bevakningsföretag som du finner här. Lagen behandlar egentligen bara bevakningsföretagens skyldigheter och är inte särskilt relevant för enskilda väktares befogenheter. Generellt har väktare inga särskilda befogenheter utöver vad en vanlig person har till större del, med vissa undantag. En "titt i väskan", som numera gäller som kroppsvisitering, är som utgångspunkt utanför en väktares befogenhet. Observera dock att väktare enligt 19 § och 29 § polislagen kan utföra en kroppsvisitation, men endast i samband ett laga frihetsberövande i syfte att avlägsna vapen eller andra farliga föremål eller för att säkerställa den frihetsberövades identitet. Ett laga frihetsberövande kan utföras av väktare enligt 10 § polislagen (som bl.a. handlar om att avvärja en straffbelagd handling, m.m.) eller enligt regler om nödvärn enligt 24 kap. brottsbalken. Du får alltså absolut neka att en väktare tittar i din väska utan någon särskilt anledning.

Affärens policy och olaga intrång

Avseende affärens policy är det inte mycket att säga om. Äffarslokalen, som ägs privat, får ha allmänna regler om att inte ha väskor där. Om du blir tillfrågad av personalen att lämna affärslokalen är det däremot inte brottsligt enligt bestämmelsen om olaga intrång enligt 4 kap. 6 § brottsbalken att ändå stanna kvar. Detta följer av NJA 1995 s. 84, eftersom allmänheten (under öppettiderna) har tillträde dit. Se dock nedan om avtalsbrott.

Sammanfattning

De korta svaret är att väktare, utan vidare anledning, inte har befogenhet att leta i din väska. Du får alltså neka en sådan förfrågan. Du begår inte heller något brott genom att stanna kvar på lokalen efter att du har förbjudits att vara på platsen.

Däremot kan en skylt om väskförbud spela stor roll - det kan nämligen ses som att du ingår i ett avtal när du går in i lokalen när du är medveten om varningsskyltarna. Om du går emot skyltarna medvetet kan det därmed innebära att du brutit mot överenskommelsen med affären, och på så vis nekas tillträde. En väktare får alltså neka tillträde när du försöker gå in om du informeras om detta villkor för att få vistas i lokalen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo