Får belastningsregister krävas för arbete inom äldreomsorg?

2020-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Undrar om en dom för vållande till annans kroppsskada med dagsböter som påföljd syns i det belastningsregister/brottsregister man måste lämna om man söker arbete inom äldreomsorgen? Vilket av ovannämnda register får arbetsgivaren kräva av en arbetssökande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om detta finns i lagen om belastningsregister (BRL).

Vad får arbetsgivaren kräva?

Belastningsregister och det du refererar till som brottsregister är samma sak, och brukar vara helt okej att kräva ut för arbeten som innefattar vård (10 § BRL). Arbetsplatsen kan i så fall själva kräva ut dina uppgifter ur belastningsregistret.

Syns domen i belastningsregistret?

I belastningsregistret finns alla brott någon dömts till och fått en påföljd (3 § 1 p. BRL). Detta inkluderar böter och således kommer brottet du nämner att vara listat i registret. Uppgifter i belastningsregistret försvinner dock efter ett antal år. Bötesbrott försvinner 5 år efter domen, så beroende på när brottet begicks är det möjligt att det inte längre finns kvar i registret (17 § 9 p. BRL). Om det gått mer än 5 år sedan domen kommer det alltså inte att synas för arbetsgivaren. Om det gått mindre än 5 år kommer det istället att stå med.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?