Får barn till testamentstagare överta arvsrätt om testamentstagare är avliden?

2021-06-27 i Testamente
FRÅGA
I testamentet står det: "mina bröder xx och xx, om de är i livet, ärver x antal kronor". Min fråga är då om bröderna inte lever när jag dör ärver då ett barn till en av mina bröder de pengarna? Är det tillräckligt tydligt att det bara är bröderna som ska ärva och ingen efter dem?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om dina bröders avkomlingar ärver din kvarlåtenskap om dina bröder i egenskap av testamentstagare är avlidna innan du avlider

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB)

Testatorns vilja är utgångspunkten för hur ett testamente ska tolkas

Testamentstagare är den som ska erhålla arv enligt ett testamente när testatorn avlider. Om en testamentstagare avlider innan testatorn avlider ska testamentet ges den tolkningen som får antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Tolkningen av testamentet ska alltså stämma överens med testatorns verkliga vilja, även om denna vilja inte uttryckligen framkommer genom testamentets ordalydelse.

Om testamentstagaren är någon som skulle haft arvsrätt efter testatorn även om ett testamente saknades finns en specialregel. Om testamentstagaren i ett sådant fall avlider innan testatorn övergår arvsrätten till testamentstagarens avkomlingar (11 kap. 6 § ÄB).

Vad innebär detta för dig

Din fråga är om det är dina syskonbarn som kommer att motta ditt arv om dina syskon är avlidna när du avlider. Svaret beror på om dina syskon är dina första legala arvingar enligt lag. Exempelvis går dina egna barns arvsrätt framför dina syskons rätt till arv om du har barn. Om det är dina syskon som enligt de vanliga arvreglerna är dina första legala arvingar gäller att dina syskonbarn blir berättigade att överta arvet om ditt syskon är avlidet när du avlider. Det råder ett allmänt antagande att du vill att det är dina syskonbarn som ska vara berättigade till ditt arv om dina syskon inte längre lever när du avlider. Detta antagande gäller så länge det inte går att bevisa att din verkliga vilja var en annan. Antagandet kommer till uttryck genom specialregeln (11 kap. 6 § ÄB). Om du inte vill att dina syskonbarn ska ta över rätten till ditt arv för det fall dina syskon avlider innan dig är min rekommendation att tydliggöra testamentet så att det inte går att misstolka vad din vilja är.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96397)