Får barn ta över sina föräldrars skulder?

FRÅGA
Hej!Om vi som föräldrar har tagit ett lån för en lägenhet/ bostad åt vår son, vad händer då med lånet om vi dör? Får vår son ta över lånet om han bor i lägenheten och skulderna är större än tillgångarna vid dödsfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till att börja med ärver barn aldrig sina föräldrars skulder.

Om båda föräldrarna går bort gör man en sammanräkning av de tillgångar som de hade då de dog. Om det så att föräldrarnas banktillgodohavanden inte räcker för att återbetala skulderna, dvs. om skulderna är större än tillgångarna kommer bostaden förmodligen att behöva säljas för att återbetala borgenärerna. I de fall då era tillgångar alltså inte täcker skulderna kan bostaden behöva säljas. Däremot så kan er son, i ett sådant fall, givetvis avtala med borgenärerna om att huslånet ska gå över på honom istället. Det brukar vara i borgenärernas intresse att skulden tas över så länge de accepterar er son som gäldenär.

Jag hoppas detta besvarade er fråga, om inte får ni gärna höra av er till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95746)