FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/09/2018

Får barn som är placerade enligt LVU resa utomlands med sina biologiska föräldrar?

Hej

Får barn som placering LVU resa utomland med sina bioföräldrar.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Alla beslut som tas gällande barn som placerats enligt LVU är specifika för det specifika barnets omständigheter (11 § 4 st. lag om vård av unga.). Därför kan jag inte ge ett generellt svar.

De biologiska föräldrarna är fortfarande vårdnadshavare men det är socialnämnden som tar beslut om barnet (11 § 5 st. lag om vård av unga.). Detta gäller också var barnet ska vistas (11 § lag om vård av unga.).

Förvaltningsrätten får, efter ansökan av socialnämnden, besluta om flyttningsförbud. Detta innebär att barnets biologiska föräldrar eller vårdnadshavare inte får ta barnet från det hem där barnet placerats (24 § lag om vård av unga.).

Detta innebär att det är socialnämnden som beslutar om ett barn som har placerats enligt LVU får åka utomlands med sin biologiska förälder eller inte.

Om de biologiska föräldrarna och/eller barnet anser att socialnämnden tagit ett felaktigt beslut i vissa frågor kan dessa beslut överklagas till förvaltningsrätten (41 § lag om vård av unga.).

Sammanfattningsvis:

Det går inte att ge ett generellt svar utan du måste ta frågan till din kontakt på socialtjänsten.

HÄR kan du läsa mer om att vara vårdnadshavare till ett barn som placerats enligt LVU på IVO:s (inspektionen för vård och omsorg.) hemsida.

Om du fortfarande känner dig osäker kan du ställa fler frågor till Lawline eller boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Emma FrostRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo