FrågaÖVRIGTÖvrigt31/05/2022

Får banken ställa frågor om mina spelaktiviteter?

Hej I början av året så spelade jag mycket och har därför många transaktioner till spelbolag på mitt bankkonto. Nu vill min bank att jag svara på olika transaktioner som de tycker är "misstänkta" under 1½ år tid. De vill även att jag skickar med min spelaktivitet från alla mina spelkonto under en 4 mån period. Att de har frågor om olika transaktioner på bankkonto köper jag men har de verkligen rätt att begära ut min spelaktivitet från mina spelkonto?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din bank har rätt att begära utdrag från dina spelkonton för att därigenom se dina spelaktiviteter. 

Banker är skyldiga att göra en bedömning av en bankkunds s.k. riskprofil eller med andra en bedömning avseende hur stor risken är för att bankkunden är inblandad i penningtvätt eller finansiering av terrorism (2 kap. 3 § penningtvättslagen). För att banken ska få fram denna riskprofil ska banken ta hänsyn till om det av bankkunden används tillvägagångssätt som typiskt sett indikerar på penningtvätt eller finansiering av terrorism (2 kap. 1 och 2 § penningtvättslagen). Vad som talar för att kunden har en låg riskprofil är vidare att bankkunden har sin hemvist i exempelvis Sverige (2 kap. 4 § penningtvättslagen). Vad som däremot talar för att kunden har en hög riskprofil är exempelvis att bankkunden bedriver kontantintensiv verksamhet eller dylikt (2 kap. 5 § penningtvättslagen). 

Efter att banken enligt ovan bedömt kundens riskprofil så läggs bland annat denna bedömning till grund för vilka eventuella kundkännedomsåtgärder som är av banken lämpade att vidta i syfte att få ytterligare information om kunden och dennes transaktioner; ju högre bankkundens riskprofil är desto fler sådana åtgärder är banken skyldiga att vidta (3 kap. 14–16 § penningtvättslagen). 

Mot bakgrund av den tämligen vittgående skyldighet banker har att vidta kundkännedomsåtgärder så har jag svårt att se att banken agerat klandervärt när de av dig begärt att skicka information avseende dina spelaktiviteter. Vidare så har jag inte tillräckligt med uppgifter om dig och dina transaktioner för att kunna avgöra din riskprofil. Därmed blir det svårt för mig att se hur banken resonerat när de ansett det vara befogat att begära in uppgifterna från dig. 

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning 

Hemen YazdanfarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?