Får arvingar ta ut egendom från dödsbo innan bouppteckningen är klar?

FRÅGA
Min sambos mor har avlidit hon var änka han är ensam arvinge och inget testamente finns. Får han röra lösöret innan bouppteckning är klar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Jag kommer att utgå från att du med "röra" menar ta egendomen i anspråk, ifall du syftade på något annat är du mer än välkommen att ställa en ny fråga.

Regler om bouppteckning tas upp i Kap 20 Ärvdabalken. En viktig utgångspunkt vid bouppteckning är att dödsboet (den avlidnes egendom) är en egen juridisk person, det tillhör således ingen annan än själva dödsboet som då äger alla tillgångar. Arvingar kan alltså inte ta egendomen från dödsboet innan bouppteckningen är klar då egendomen rent juridiskt inte tillhör arvingarna.

Detta är bland annat för att en bouppgivare (den som vårdar egendomen) ska lämna uppgifter om boet så som det såg ut efter den avlidnes bortgång. Detta ska ske sanningsenligt och bouppgivaren ska vidare dokumentera alla tillgångar som fanns i boet vid dagen för dödsfallet (20 kap 6 § Ärvdabalken), ifall dessa uppgifter då inte stämmer för att en tagit ut tillgångar kan fråga om bedrägeri uppkomma, bouppgivaren ska således svära på heder och samvete att uppgifterna stämmer.

Sammanfattningsvis kan man säga att dödsboet är en egen juridisk person, alltså tillhör inte egendomen arvingarna och därför har en arvinge ingen rätt att ta ut egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Så svar på din fråga är Nej det är inte tillåtet för arvingar att ta ut egendom ur dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1081)
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93136)