Får arbetsgivaren skicka min uppsägning via e-post och be mig att skriva ut den på min skrivare för att sedan skriva under den och lägga den på ett speciellt ställe där han kan hämta den?

FRÅGA
Får arbetsgivaren skicka min uppsägning via e-post och be mig att skriva ut den på min skrivare för att sedan skriva under den och lägga den på ett speciellt ställe där han kan hämta den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör uppsägning av anställningsavtal kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Ja, arbetsgivaren kan skicka dig en uppsägning

I anställningsskyddslagen finns endast en formregel som säger att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. Det är den när du får den skickad per mejl (8 § första stycket LAS).

I regelns andra stycke återfinns också att fullföljdshänvisningar ska finnas bifogade. Dessa säger hur du ska gå tillväga om du vill få uppsägningen ogiltigförklarad eller annars kräva skadestånd av arbetsgivaren. Det ska också framgå om du har företrädesrätt till återanställning och hur du ska gå tillväga för att göra rätten gällande (8 § andra stycket LAS).

Ingenting hindrar arbetsgivaren från att förfara på det sätt du angett i din fråga. Bra att ha i åtanke är att även en muntlig uppsägning är giltig. Däremot kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig, om han eller hon inte ger dig den i skrift.

Mina råd

Om du känner dig obekväm med sättet på vilket din arbetsgivare vill att du gör är det bäst att du säger det direkt till denne.

Skulle det röra sig om en framtvingad uppsägning ställs frågan däremot i annan dager. Men utifrån din fråga verkar inte detta vara fallet. Skulle jag ha fel gör du bäst i att kontakta ditt fack, om du är med i ett sådant. Annars är du återigen hänvisad till din arbetsgivare.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69283)