Får arbetsgivaren sänka min sysselsättningsgrad?

FRÅGA
Hejsan! Får min arbetsgivare sänka min 100% tillsvidare anställning till 90% med skälen att vi måste minska utgifterna och öka intäkterna på arbetsplatsen. Jobbar inom handels. Dilemmat i det hela är att dom ska anställa en företagssäljare på 100% istället. Det är inte bara jag som ska bli sänkt i procent utan de rör fler kollegor. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det snabba svaret är ja, din arbetsgivare får meddela dig om att din tjänst endast kommer att ligga på 90%.
Arbetsgivare har en så kallad arbetsledningsrätt, och i denna ingår bl.a. rätten att omorganisera verksamheten. Förusatt att en arbetsgivare har gjort en noggrann och seriös bedömning av verksamhetens framtida behov så kan hen alltså säga att det föreligger "arbetsbrist" på heltidstjänster. Ordet arbetsbrist är inom arbetsrätten mycket vidare än när vi talar om arbetsbrist i dagligt tal, och i den här kontexten betyder det i princip att verksamheten som sådan inte klarar av att ha kvar en viss tjänst av ekonomiska skäl. Arbetsbrist anses alltid utgöra saklig grund för uppsägning, så det din arbetsgivare gör är mer eller mindre att erbjuda dig en ny tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

Att din arbetsgivare vill anställa en företagssäljare på heltid ligger också inom dennes rätt att omorganisera verksamheten.

Det som du kan kräva, förutsatt att det är en omorganisation av lite större grad, är att din arbetsgivare förhandlar med facket ( (här) För detta krävs även att båda parterna är bundna av kollektivavtal). Den fackliga organisationen har då möjlighet att påverka beslutet genom förhandlingen. Om parterna inte kommer överens har arbetsgivaren rätt att fatta sitt beslut när förhandlingen är slutförd. Beslutet får dock inte strida mot annan lagstiftning.
Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll